De Wmo uitgelegd

Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat mensen mee kunnen doen in de maatschappij. 
Als u ondersteuning nodig heeft bij een schoon en leefbaar huis of zinvolle dagbesteding, kunt u zich rechtstreeks melden bij één van onze samenwerkingspartners, Naerebout Combinatie of Zeeuws Baken. Als u individuele ondersteuning nodig heeft, kunt u een aanvraag bij team Wmo & Jeugd van de gemeente doen.

Voor wie is de Wmo bedoeld?

De ondersteuning is er bijvoorbeeld voor mensen met een beperking, voor mensen die langdurig niet goed mee kunnen doen in de maatschappij of voor mensen die een veilige of beschermde woonomgeving nodig hebben.
Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunt u ondersteuning aanvragen die past bij uw persoonlijke situatie.

Voordat u ondersteuning aanvraagt bij de gemeente

De Wmo is bedoeld voor mensen die niet (meer) zelfredzaam zijn. Dit betekent dat zij hun vraag niet zelf kunnen oplossen. Ook de hulp van familie of het sociale netwerk ontbreekt.
Daarnaast zijn er ook organisaties op Walcheren die gratis advies en hulp bieden. Deze hulp gaat vóór op de ondersteuning vanuit de Wmo. De ondersteuning die de gemeente biedt, is het laatste sluitstuk. Het is belangrijk dat u kunt aantonen dat u geen andere oplossing heeft dan gemeentelijke ondersteuning.

De Wmo en kinderen tot 18 jaar

Ondersteuning vanuit de Wmo is voornamelijk gericht op volwassenen. Hierop geldt één uitzondering: Hulpmiddelen en woningaanpassingen. Hulpmiddelen en woningaanpassingen voor kinderen onder de 18 jaar worden ook vergoed vanuit de Wmo. Alle andere vormen van ondersteuning voor kinderen tot 18 jaar verloopt via de Jeugdwet. Ook ondersteuning vanuit de Jeugdwet vraagt u aan bij de gemeente.

Jeugdwet

Is de ondersteuning vanuit de Jeugdwet ook noodzakelijk nadat iemand 18 jaar is geworden? Dat onderzoeken wij. Als dit zo is, dan zetten we de ondersteuning vanuit de Jeugdwet over naar ondersteuning vanuit de Wmo. Een enkele keer wordt de jeugdhulp verlengd, tot maximaal 23 jaar.

Wat doet de gemeente Vlissingen?

Is een aanvraag voor ondersteuning vanuit de Wmo voor u de enige oplossing? De medewerkers van het aanmeldteam van Zeeuws Baken, Naerebout Combinatie of medewerkers van de gemeente gaan hierover met u in gesprek.
De gemeente verleent niet zelf rechtstreeks de zorg. We beoordelen of uw hulpvraag vergoed kan worden uit het gemeentelijk budget voor de Wmo. 

Ondersteuning bij een schoon en leefbaar huis

Ondersteuning bij een schoon en leefbaar huis wordt geleverd in de vorm van een algemene voorziening.
Medewerkers van het aanmeldteam van Naerebout Combinatie of Zeeuws Baken kijken na, of u inwoner van de gemeente Vlissingen bent en of u een beperking of ziekte heeft waardoor u uw huishouden (gedeeltelijk) niet zelf kan doen. Als dat het geval is, start de ondersteuning zo snel mogelijk. U kunt Naerebout Combinatie bereiken via 0118 - 448 306 of info@wmo-naerebout.nl. U kunt Zeeuws Baken bereiken via 0113 74 50 82 of info@zeeuwsbaken.nl.

Zinvolle dagbesteding

Ook zinvolle dagbesteding wordt geleverd in de vorm van een algemene voorziening.
Medewerkers van het aanmeldteam van Naerebout Combinatie of Zeeuws Baken kijken na of u inwoner van de gemeente Vlissingen bent en of u een beperking of ziekte heeft waardoor u in aanmerking komt voor zinvolle dagbesteding. Als dat het geval is, zorgen we dat u zo snel mogelijk naar een passende dagbestedingslocatie toe kunt. U kunt Naerebout Combinatie bereiken via 0118 - 448 306 of info@wmo-naerebout.nl. U kunt Zeeuws Baken bereiken via 0113 74 50 82 of info@zeeuwsbaken.nl.

Individuele ondersteuning: persoonlijk gesprek

De gemeente onderzoekt en beoordeelt of ondersteuning via de Wmo noodzakelijk is. We zijn dit wettelijk verplicht. Onze medewerkers voeren met u een persoonlijk gesprek. Telefonisch, op onze bezoeklocaties of bij u thuis. Bent u benieuwd naar onze werkwijze?
Lees meer over het doen van een aanvraag voor Wmo-ondersteuning.

Wmo-voorzieningen

De volgende vormen van ondersteuning vallen onder de Wmo. We noemen dit 'Wmo-voorzieningen'.

Blijkt uit het persoonlijk onderzoek dat u ondersteuning krijgt via de Wmo? Dan betaalt u zelf een vaste eigen bijdrage. Lees meer over deze bijdrage.