Inwoners van de gemeente Vlissingen moeten ondersteuning via de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aanvragen bij de gemeente.

  • Heeft u al een voorziening via de Jeugdwet of de Wmo? Dan verandert er niets aan de hulp of de ondersteuning die u nu al ontvangt;
  • Wijzigt er iets in uw situatie waardoor ook de ondersteuning aangepast moet worden? Staat er een einddatum op de beschikking, waaruit blijkt dat de ondersteuning afloopt? Of wilt u een nieuwe aanvraag doen? Geef dit tijdig aan bij de gemeente, team Wmo en Jeugd;
  • Heeft u een vraag over Wmo of Jeugd? Neem dan op werkdagen tussen 8.30 en 13.00 uur contact op via telefoonnummer (0118) 48 70 10. Tussen 13.00 en 17.00 uur krijgt u voor spoed een keuzemenu.
    Ons e-mailadres is wmojeugd@vlissingen.nl.

Bel me terug voor een afspraak