Vanaf 1 januari 2020 moeten inwoners van de gemeente Vlissingen ondersteuning via de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aanvragen bij de gemeente.

  • Heeft u al een voorziening via de Jeugdwet of de Wmo? Dan verandert er niets aan de hulp of de ondersteuning die u nu al ontvangt;
  • Wijzigt er iets in uw situatie waardoor ook de ondersteuning aangepast moet worden? Staat er een einddatum op de beschikking, waaruit blijkt dat de ondersteuning afloopt? Of wilt u een nieuwe aanvraag doen? Geef dit tijdig aan bij de gemeente, team Wmo en Jeugd.

Bel me terug voor een afspraak