Het kabinet, de provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en waterschap Scheldestromen hebben op 26 juni 2020 een bestuurlijk akkoord bereikt over het compensatiepakket dat is opgesteld door speciaal adviseur B. Wientjes. Dit compensatiepakket is voor het niet realiseren van een marinierskazerne in Vlissingen.
Het akkoord bevat een pakket aan maatregelen om stevig te investeren in Zeeland, op zowel economisch als sociaal gebied. Daarmee biedt het nieuwe kansen voor de regio. In totaal investeert het Rijk de komende jaren zo’n 650 miljoen euro in de regio en is de verwachting dat het op de langere termijn zeker meer dan 1.000 banen zal opleveren.