Terug naar de hoofdpagina Wind in de zeilen

Dossier marinierskazerne Vlissingen gesloten

In het begin van 2020 werd duidelijk dat de marinierskazerne niet naar Vlissingen zou verhuizen.
Het kabinet nam op 14 februari 2020 2 voorgenomen besluiten. Enerzijds het voorgenomen besluit om de marinierskazerne niet in Vlissingen te bouwen en anderzijds het voorgenomen besluit om gezamenlijk te werken aan een voor zowel Zeeland als het kabinet aanvaardbaar compensatiepakket. 

Speciaal adviseur Wientjes

De heer B. Wientjes werd aangesteld als speciaal adviseur in Zeeland en bracht een advies uit over de verkenningen van een compensatiepakket voor Vlissingen en Zeeland. Op 26 juni 2020 bereikten het kabinet, de provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en waterschap Scheldestromen een bestuurlijk akkoord over het compensatiepakket ‘Wind in de zeilen’.
Het akkoord bevat een pakket aan maatregelen om stevig te investeren in Zeeland, op zowel economisch als sociaal gebied. Daarmee biedt het nieuwe kansen voor de regio. Hiermee werd het dossier marinierskazerne Vlissingen gesloten.