Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze Wet is bedoeld om overheidsinformatie: 

  • ... beter vindbaar én uitwisselbaar te maken;
  • ... beter te archiveren, zodat informatie sneller wordt gevonden en openbaar gemaakt kan worden.

Met de invoering van de ‘Wet open overheid’ komt de huidige ‘Wet openbaarheid van bestuur’ (Wob) te vervallen.
Het grote verschil tussen de Woo en de huidige Wob is de aandacht voor het actief openbaar maken van overheidsinformatie. Zo verplicht de Woo ons om in stappen 11 informatiecategorieën actief te publiceren.

Invoering van deze Wet binnen gemeente Vlissingen

Voor het volledig implementeren van deze Wet staat een periode van 5 jaar. Of die tijd ook nodig is hangt van een aantal factoren af. Zoals onder andere een landelijk publicatieplatform en de aanpassingen die wij als gemeente moeten doen in onze processen, systemen en manier van werken.

Woo-verzoek indienen

De Woo biedt u de mogelijkheid om een verzoek in te dienen om documenten openbaar te maken.

Zelf informatie opzoeken

We maken zelf al veel informatie openbaar over ons beleid en uitvoering. Hieronder ziet u waar u welke informatie kunt vinden: 

  • Raadsstukken vindt u op de website van de gemeenteraad;
  • Het college van burgemeester en wethouders neemt elke week besluiten. Die leest u op onze pagina met bestuurlijke stukken;
  • Wet en regelgeving: op de website Overheid.nl vindt u alle regelingen van de gemeente Vlissingen; 
  • Financiële documenten, zoals de begroting en de kadernota staan op de pagina Financiën;
  • Nieuws over Vlissingen vindt u onder andere op de gemeentelijke digitale nieuwspagina's, in de informatiepagina 'Blauw geruite kiel' in huis-aan-huis blad de Vlissingse Bode, het gemeentelijk YouTube kanaal en onze social mediakanalen. 

Berichten over uw buurt

Besluiten zoals vergunningen, bouwplannen en plaatselijke regelgeving die van invloed zijn op uw woonomgeving staan op Berichten over uw buurt. U kunt u daar ook aanmelden om berichten over uw buurt per e-mail te ontvangen.

Contactpersoon WOO

Bent u op zoek naar openbare informatie bij de gemeente Vlissingen en heeft u hier hulp bij nodig? U kunt uw vraag stellen door te mailen naar woo-contactpersoon@vlissingen.nl.

  • We beantwoorden vragen die per e-mail bij ons binnenkomen, binnen 2 werkdagen. Als we meer tijd nodig hebben om uw vraag te beantwoorden, dan krijgt u daarover bericht;
  • Wilt u liever gebeld worden? Laat het ons weten en de woo-contactpersoon neemt contact met u op.

Publicaties gemeente Vlissingen