Woo-verzoek indienen

Woo-verzoek indienen

De Wet open overheid (Woo) biedt de mogelijkheid om een verzoek in te dienen om documenten openbaar te maken. Voor de elektronische indiening van een Woo-verzoek, is een formulier vastgesteld waar u gebruik van kunt maken. U kunt aan het eind van de registratie kiezen of u een bevestiging hiervan via e-mail wilt ontvangen. Hiervoor dient u uw e-mailadres op te geven.
Let op: als voor de afhandeling van uw verzoek kopieen of scans moeten worden gemaakt, dan kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht. U wordt hierover geïnformeerd na ontvangst van uw verzoek.

Heeft deze informatie u geholpen?