De gemeente biedt aan alle inwoners de gelegenheid om hun capaciteiten te benutten en te ontwikkelen. Met als doel zo hen zo snel mogelijk een werkplek te laten verwerven. Dit geeft hen onafhankelijkheid en participatie in de Vlissingse samenleving. Daar waar nodig worden aanvullende inkomensvoorzieningen aangeboden. Die zijn gericht op het verbeteren van de maatschappelijke en financiële positie. Orionis Walcheren voert voor de gemeenten Vlissingen, Middelburg en Veere wetten uit op het gebied van werk en inkomen. Zie voor meer informatie de pagina werken en inkomen.