Kredietbank, aanvraag

Kredietbank Walcheren is onderdeel van Orionis Walcheren. Dit is een samenwerkingsverband van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Deze instantie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), Wet werk en bijstand (Wwb) en aanverwante wet- en regelgeving, schuldhulpverlening, het organiseren van de toeleiding naar werk en het verstrekken van een inkomensvoorziening of uitkering.
Zie voor meer informatie de website van Orionis walcheren

Heeft deze informatie u geholpen?