De gemeente Vlissingen heeft vastgoed in haar bezit. Een deel van haar vastgoed biedt de gemeente te huur, te koop aan en/of wordt het in erfpacht uitgegeven. Elke gemeente is verplicht om haar aanbod van vastgoed te publiceren. Daarmee krijgt iedereen gelijke kansen om dit vastgoed van de gemeente te kopen, huren en dergelijke.
In deze rubriek vindt u een overzicht van het huidige vastgoedaanbod, de voorgenomen 1-op-1 transacties en de voorgenomen transacties die de gemeente aan wil gaan na het doorlopen van de selectieprocedure.