Afval

De hoeveelheid restafval in Vlissingen moet de komende jaren omlaag. Er verdwijnt in Vlissingen per persoon gemiddeld 344 kilo per jaar in de grijze container of de grijze zak. Goed uw afval scheiden is belangrijk.
Hoe minder restafval in de verbrandingsoven verdwijnt, hoe minder waardevolle grondstoffen er verloren gaan. Want uw afval is geen afval, maar een waardevolle grondstof voor nieuwe producten.