In deze rubriek vindt u antwoorden op veel gestelde vragen over de afvalinzameling in de gemeente Vlissingen. Ook geven we tips om stankoverlast door gft-afval te voorkomen.