Vragen en antwoorden over bedrijfsafval

Op deze pagina geven we antwoord op veel gestelde vragen over de inzameling van bedrijfsafval in de gemeente Vlissingen.

Wanneer is de gemeente gestopt met inzamelen?

Sinds 1 augustus 2022 is de gemeente gestopt met het inzamelen van bedrijfsafval. Toch blijft de gemeente tijdelijk op een aantal locaties het bedrijfsafval inzamelen. Dit heeft onder andere te maken met het wereldwijde chiptekort, waardoor nog niet alle containers in de binnenstad geschikt zijn voor de afvalsleutel. Dit is een belangrijke voorwaarde om ervoor te zorgen dat deze containers alleen voor huishoudelijk afval van onze eigen inwoners worden gebruikt.
Vóór 1 juli 2023 evalueert het college hoe zij de inzameling van bedrijfsafval definitief wil beëindigen.

Waarom is de gemeente gestopt met inzamelen?

De gemeente Vlissingen wil huishoudelijk afval en bedrijfsafval gescheiden inzamelen. Dit is nodig om onze doelstelling te halen van 100 kilo huishoudelijk restafval per inwoner per jaar. Ook zorgt bedrijfsafval in het huishoudelijk restafval voor een hogere afvalstoffenheffing voor inwoners. Dit willen wij op deze manier voorkomen.

Containers werken met een afvalsleutel. Wat moet ik doen?

U zoekt een particuliere afvalinzamelaar voor uw bedrijfsafval. U bent vrij om te bepalen welke afvalinzamelaar u kiest. Wel zijn er enkele regels waaraan u en de afvalinzamelaar zich moet houden. Dit op grond van:

Heeft u op basis van een contract de afgelopen periode gebruik gemaakt van de diensten van gemeente Vlissingen om uw bedrijfsafval in te zamelen? Dan sluiten wij voor de komende periode graag met u een nieuw tijdelijk contract af.

Ik heb nog geen particuliere inzamelaar gevonden. Wat nu?

In 2022 gaan de ondergrondse containers in de gemeente Vlissingen op slot, zodat deze alleen toegankelijk zijn voor huishoudens met een afvalsleutel. 
Heeft u nog geen particuliere inzamelaar gevonden voor uw bedrijfsafval? Neemt u dan contact op met Stadsbeheer via e-mail stadsbeheer@vlissingen.nl of bel naar 14 0118.

Kan ik een tijdelijk middel van de gemeente gebruiken?

Neemt u hiervoor contact op met de afdeling Stadsbeheer via e-mail stadsbeheer@vlissingen.nl of telefoonnummer 14 0118.

Mag ik mijn afvalsleutel gebruiken voor mijn bedrijfsafval?

Nee, de gemeente Vlissingen wil huishoudelijk afval en bedrijfsafval gescheiden inzamelen. De gemeente zal dit controleren en waar nodig handhaven.

Vragen over de inzameling van uw bedrijfsafval?

Neemt u dan contact op met de afdeling Stadsbeheer via e-mail stadsbeheer@vlissingen.nl of bel naar 14 0118.