Memorandum of Understanding 2015

De gemeente Vlissingen heeft op het gebied van internationale samenwerking, een stedenband met Ambon in Indonesië. De gemeente subsidieert en ondersteunt de particuliere Stichting Samenwerking Vlissingen-Ambon. Via deze stichting worden er in Ambon gezamenlijk diverse projecten uitgevoerd. Projecten op het gebied van gezondheidszorg, milieu en economie.  

Historie

De relatie tussen Ambon en Vlissingen is ontstaan in 1987 toen de toenmalige Hogeschool Zeeland (nu: HZ University of Applied Sciences) en de Universiteit Pattimura (UNPATTI) op Ambon een samenwerkingsverband aangingen. In die tijd verzorgde de HZ een cursus ontwikkelingskunde en werkte samen met de UNPATTI bij de opleiding van studenten op Ambon.

Stedenband

In 1991 besloot de gemeenteraad van Vlissingen een officiële stedenband aan te gaan met de gemeente Ambon, toen ze de beleidsnotitie 'Van Stedeling tot Wereldburger' goedkeurde. In maart 1996 is de stedenband Vlissingen - Ambon formeel bekrachtigd in de vorm van een 'Memorandum of Understanding'. Deze is voor 5 jaar aangegaan en daarna voor perioden van 5 jaar verlengd.

Stichting Samenwerking Vlissingen-Ambon

Omdat er ook belangrijke relaties bestaan tussen de bevolking op Ambon en het Molukse deel van de Vlissingse inwoners, is er voor deze relatie een particuliere stichting in het leven geroepen, Stichting Samenwerking Vlissingen-Ambon (SSVA). Op deze manier worden de burgercontacten binnen de stedenband op het gebied van noodhulp, gezondheidszorg en educatie onderhouden. 

Werkbezoeken en activiteiten

In de afgelopen jaren heeft het Vlissingse gemeentebestuur diverse delegaties uit de stad Ambon ontvangen en een aantal werkbezoeken aan Ambon gebracht.
Omdat rijkssubsidies ontbreken, is de gemeentelijke rol inmiddels vooral voorwaardenscheppend. Zeker nadat de gemeente Vlissingen in 2013 het budget voor de samenwerking met Ambon verlaagde, is de uitvoering van de werkzaamheden binnen de stedenband vrijwel geheel bij de SSVA komen te liggen.

Werkbezoek burgemeester Van den Tillaar en wethouder Vader 2023

Burgemeester Van den Tillaar en wethouder Vader waren in de periode 12-21 februari 2023 op dienstreis naar zusterstad Ambon. Op het programma stonden onder meer een kennismaking met de nieuwe waarnemend burgemeester van Ambon, kennismaking met de gouverneur van de provincie Maluku, een bezoek aan de diverse ziekenhuizen en een gastcollege aan de Pattimura universiteit. 
Tijdens het bezoek was er ook ruim aandacht voor de (medische) projecten van de Stichting Samenwerking Vlissingen Ambon (SSVA). Binnen het raamwerk van de stedenband ontplooit deze particuliere stichting diverse (gezondheids)projecten.

Werkbezoek burgemeester Van den Tillaar en wethouder Vader 2018

Op uitnodiging van de burgemeester van Ambon waren burgemeester B. van den Tillaar en wethouder A. Vader aanwezig bij de viering van het 5 jarig jubileum van de Oogkliniek Ambon-Vlissingen. Ook bezochten ze diverse medische projecten van de Stichting Samenwerking Vlissingen Ambon (SSVA).

Plastisch chirurgisch operatieproject Ambon 2018

In maart 2018 maart zijn specialistische operaties uitgevoerd in het RSU dr. Haulussy in Kuda Mati te Ambon. Dit betrof operaties voor lipspleten, open gehemelte en contracturen als gevolg van brandwonden. De operaties waren bedoeld voor de allerarmsten in de gehele Molukse Archipel. Naast de operaties zijn er colleges en workshops gegeven voor studenten en het personeel van het ziekenhuis.

Studiereis leden Oogkliniek Ambon 2017

In september 2017 waren leden van de Oogkliniek op Ambon op studiereis in Nederland, waar ze ook Vlissingen bezochten.

Werkbezoek wethouder Vader 2015

In november 2015 heeft wethouder A. Vader een officieel werkbezoek aan Ambon gebracht. Hij heeft daar onder meer een nieuwe 'Memorandum of Understanding' ondertekend.

Samenwerking HZ en Pattimura Universiteit uit Ambon

Op 13 april 2018 heeft een delegatie van de Pattimura Universiteit uit Ambon en de HZ University of Applied Sciences, de 'Memorandum of Understanding' ondertekend. Door deze overeenkomst komt een duurzame samenwerking tussen de beide onderwijsinstituten tot stand.
Studenten en docenten(onderzoekers) kunnen door de overeenkomst deelnemen aan uitwisselingsprogramma’s. Beide organisaties kunnen zich op deze wijze verder ontwikkelen op onderwijs en onderzoek. Deze samenwerking is tot stand gekomen door bemiddeling van Stichting Samenwerking Vlissingen Ambon (SSVA).

25 jaar Stedenband Vlissingen-Ambon

De burgemeester van zusterstad Ambon feliciteert Vlissingen in een video met het 25 jaar bestaan van de Stedenband Vlissingen - Ambon. Ook de Stichting Samenwerking Vlissingen – Ambon bestaat 20 jaar.