De gemeente Vlissingen heeft een toekomstvisie voor de hele gemeente opgesteld. Hiervoor zijn wensen, ideeën en toekomstplannen van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties opgehaald. Iedereen heeft de kans gekregen om op verschillende manieren en momenten een persoonlijke blik te geven op de toekomst van Vlissingen.
Het college van burgemeester en wethouders heeft in juli 2021 de Toekomstvisie Vlissingen 2040 vastgesteld. In september 2021 is de visie ook door de gemeenteraad vastgesteld.

Wat is een toekomstvisie?

Een toekomstvisie geeft antwoord op vragen als: wat wil de gemeente in 2040 hebben bereikt? Met welke thema’s moeten we de komende jaren aan de slag? Wat maakt de gemeente bijzonder? En wat vinden inwoners, ondernemers en verenigingen belangrijk?
De toekomstvisie is de basis voor alle ontwikkelingen in de gemeente Vlissingen. Voor de toeristische visie, sociale visie en de omgevingsvisie bijvoorbeeld.