Voor de gemeente Vlissingen is het belangrijk om de stad toekomstbestendig in te richten. Als ondernemer kunt u hierbij denken aan duurzaam ondernemen. Thema’s als energiebesparing, het opwekken van schone energie en deelnemen aan een circulaire economie passen helemaal in dit straatje. We helpen u als ondernemer graag verder op weg!

Vliscast

Wij willen u ook regelmatig bijpraten via onze 'Vliscast'. Een kort filmpje waarin wij u bijpraten over belangrijke ontwikkelingen en aangeven hoe wij u kunnen helpen door samen goede afspraken te maken.
De 1e Vliscast vindt u op het videokanaal van de Zeeuwse Regionale Energie Strategie (RES) en heeft als titel 'Energiezuunig Vlissingen'. In iets meer dan 10 minuten nemen wij u mee in de energietransitie en de opgaven waar wij voor staan. Met concrete voorbeelden van energiebesparende maatregelen en een aantal aansprekende Vlissingse voorbeelden.

Energiebesparing

Nederland heeft bindende internationale afspraken gemaakt over het beperken van klimaatverandering. Concreet houden die afspraken in dat Nederland in 2030 49% minder CO2 uitstoot dan in 1990. Voor deze enorme opgave hebben we in Zeeland een Regionale Energie Strategie (RES) opgesteld.
Binnen de Zeeuwse RES wordt de strategie voor de komende 10 jaar uitgestippeld, waarbij de strategie elke 2 jaar een update krijgt. De rol van bedrijven en de industrie krijgt binnen deze RES ook de nodige aandacht.

Vermindering warmte- en energievraag

Onze regio zet in op een vermindering in de warmte- en energievraag. Als ondernemer kunt u hierbij denken aan:

 • Verhogen van isolatiewaarden van uw bedrijfspanden.
  U kunt een goed inzicht in de isolatie en de warmtelekken van uw bedrijfspand krijgen, door een energieadvies in te winnen of een duurzaamheidsscan uit te laten voeren door een gespecialiseerd bedrijf of organisatie;
 • Efficiëntere bedrijfsprocessen inrichten met minder energieverspilling.
  Door kritisch naar uw bedrijfsprocessen te kijken (eventueel met behulp van een externe partij), ontdekt u wellicht onderdelen waarbij veel verspillingen optreden. Het minimaliseren of zelfs elimineren van deze verspillingen kan leiden tot verduurzaming van uw bedrijfsvoering;
 • Energiebesparende maatregelen nemen.
  Voor energiebesparende maatregelen is er de energiebespaarplicht. Ook heeft de rijksoverheid de informatieplicht energiebesparende maatregelen ingevoerd. U bent als ondernemer zelf verantwoordelijk voor de naleving van deze plichten.
  Wij helpen u hier graag bij. Voor meer informatie verwijzen we u het begin van deze webpagina en naar de websites van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD).
  Heeft u nog vragen over energiebesparing, dan kunt u ook contact met ons opnemen via e-mail energiebesparing@vlissingen.nl.

Vergroening van energiebronnen

Onze regio zet ook in op vergroening van energiebronnen, door hernieuwbare energie te stimuleren. Hierbij kan u denken aan onder andere de volgende opties.

 • Restwarmte.
  Zeeland en Vlissingen kent veel industrie en grote bedrijven. Dit jaar lopen er verschillende onderzoeken, om te analyseren op welke manier de gebruikte of geproduceerde warmte in de industrie hergebruikt kan worden als groene energiebron;
 • Waterstof.
  Een interessante groene energiebron is waterstof. Hoewel waterstof op dit moment te duur en schaars is voor kleinschalig gebruik, zijn er in de Zeeuwse regio onderzoeken gaande over hoe waterstof op een rendabele manier geschikt te maken voor industriële processen (en in de toekomst wellicht bedrijfsprocessen);
 • Thermische Energie uit Water (TEO).
  De bodem in Vlissingen is slechts matig geschikt voor bodemenergie, maar de gemeente kent wel een enorm wateroppervlak. Door thermische energie uit oppervlakte water te halen, wordt er op een milieuvriendelijker manier verwarmt. Waarbij er gebruik wordt gemaakt van lokale warmte. Op de website Netwerk Aqua Thermie vindt u inspirerende voorbeelden in Nederland;
 • Zon-op-dak.
  Vlissingen heeft de meeste zonuren van Nederland, waarom niet optimaal van dit gegeven gebruik maken? In de Zeeuwse regio zien we daarnaast graag dat de weidsheid van de natuur niet opgeofferd wordt voor zonneparken. Het beschikbaar stellen van grotere dakoppervlaktes voor zonnepanelen is daarom een goed alternatief.
  De energie die u met uw panelen uit de zon wint, kunt u gebruiken voor uw eigen energievoorziening. Maar u kunt deze energie ook delen met huishoudens in omliggende postcodegebieden. Zie voor meer informatie de Postcoderoosregeling.
  Ook loopt er een project om de toepassing van een groen dak (met sedumbeplanting) te combineren met zonnepanelen. Dit levert naast schone energie ook verkoeling van het pand op. Wilt u daar meer over weten, stuur dan een e-mail naar milieubeleid@vlissingen.nl.

Brochure

De samenwerkende partijen in de RES/Zeeuws Energieakkoord hebben in 2020 een brochure gepubliceerd, met allerlei adviezen over een beperking van de energievraag in nieuwbouw van bedrijfspanden. Het document vindt u in de bijgevoegde downloadtabel.

Duurzaamheid

Binnen duurzaam ondernemen is 'circulariteit' een groot thema. Een circulaire economie of bedrijfsvoering houdt in dat we anders omgegaan met het gebruik van grondstoffen. Door bedrijfsprocessen zo in te richten dat u grondstoffen blijft gebruiken en niet weggooit als afval, hoeft u minder grondstoffen te onttrekken aan de bodem.
Er zijn tal van bedrijven en organisaties die circulariteit al onderdeel van hun bedrijf maken. Neem eens een kijkje op Het Versnellingshuis en laat u inspireren!

Materiaal gedreven bouwen

Bij nieuwbouw of uitbreiding kunt u naast hernieuwbare energiebronnen en het verminderen van de energievraag, ook nadenken over materiaal gedreven ontwerp, bouw en opdrachtgeverschap. Er zijn in Nederland zo veel bouwmaterialen aanwezig die vaak afgedankt of vernietigd worden, dat er verschillende initiatieven tot stand zijn gekomen om in de bouw met hoogwaardige afgedankte of weggegooide materialen te werken. Materiaal gedreven bouwen gaat de verspilling van materialen tegen en is daarmee het toonbeeld van duurzaamheid.

Keurmerken

Er zijn een tal van keurmerken en labels voor bedrijven op de markt. Ze helpen u om duurzaamheid een centrale plek binnen uw bedrijf te geven en dagen u uit om continue te verbeteren. Een aantal lichten we graag voor u uit.

Nuttige links en subsidies

Op het gebied van verduurzaming is zo veel mogelijk, dat u misschien door de bomen het bos niet meer ziet. Om u te helpen het bos weer te zien, kunnen de volgende instanties u van dienst zijn.

Is de (net)aansluiting van mijn bedrijfspand wel geschikt voor het toepassen van duurzame energie?

vaak is uw aansluiting prima geschikt om duurzame energie in te voeden, maar we adviseren dit altijd te controleren bij uw netbeheerder. Wilt u veel duurzame energie invoeden? Dan kan het ook zijn dat uw aansluiting daarvoor moet worden aangepast. Enduris is de netbeheerder in Zeeland en geeft u graag advies.

Ik wil de (net)aansluiting van mijn bedrijfspand wijzigen, hoe kan ik dat doen?

het kan zijn dat u uw aansluiting wilt wijzigen, bijvoorbeeld omdat u van het aardgas af gaat of omdat u meer of minder elektriciteit verwacht te gebruiken. Als u goed in beeld heeft wat er met uw aansluiting moet gebeuren, dan kunt u de wijziging aanvragen via de website www.mijnaansluiting.nl. Wilt u liever eerst wat informatie inwinnen? Netbeheerder Enduris is u graag van dienst.

Documenten

Als u moeite heeft om één of meerdere bestanden in de bijgevoegde downloadtabel te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.