Gelukkig komen in ons land zelden rampen voor. Toch is deze kans altijd aanwezig. Gemeenten hebben als taak, rampen te voorkomen en te bestrijden. Iedere gemeente heeft daarvoor een plan klaarliggen. Daarnaast is het belangijk dat u weet, hoe te handelen bij een ramp.