Toegankelijkheid

De gemeente Vlissingen wil graag dat iedereen haar websites goed kan vinden, lezen en gebruiken. Wij besteden daarom veel aandacht aan het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid van onze online informatie.

Webrichtlijnen

De aan digitale toegankelijkheid gestelde eisen zijn vastgelegd in de internationaal gehanteerde Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Deze webrichtlijnen zijn vertaald in Nederlandse wetgeving. 
Ons streven is om te voldoen aan WCAG 2.1 niveau AA. Voor overheden is dit opgenomen in de Europese norm 'Digitoegankelijk EN 301 549'.

Toegankelijkheidsverklaring

In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat onder meer dat overheidsorganisaties een Toegankelijkheidsverklaring moeten publiceren voor iedere website en applicatie waarvoor zij verantwoordelijk zijn. In de verklaring staat voor welk deel de website al aan de eisen voldoet en welke onderdelen voor verbetering in aanmerking komen.

Overzicht

Het volgende overzicht betreft alle websites en applicaties waarvoor de gemeente Vlissingen qua toegankelijkheid (mede)verantwoordelijk is. Voor de website Afvalwijzer Middelburg-Vlissingen geldt een gedeelde verantwoordelijkheid met de gemeente Middelburg.

WebsiteOmschrijvingToegankelijkheidsverklaring
Gemeente VlissingenHoofdwebsite gemeente VlissingenVerklaring Vlissingen.nl
GemeenteraadVlissingse volksvertegenwoordigingVerklaring gemeenteraad
KenniswerfCampus Vlissingen voor kennis en innovatieVerklaring Kenniswerf
ScheldekwartierNieuw stadsdeel in de Vlissingse binnenstadVerklaring Scheldekwartier
Wind in de ZeilenCompensatiepakket voor het niet realiseren van een marinierskazerne in Vlissingen Verklaring volgt zo spoedig mogelijk. De website is sinds juli 2024 live, toetsing in 3e kwartaal 2024.
Afvalwijzer Middelburg-VlissingenDigitale Afvalkalender gemeente Middelburg en VlissingenVerklaring Afvalwijzer
Afvalwijzer Middelburg-Vlissingen in de App store en Google Play storeDigitale Afvalkalender gemeente Middelburg en VlissingenVerklaring Afvalwijzer Middelburg-Vlissingen in de App store en Google Play store
EasycruitVacatures gemeente VlissingenVerklaring Easycruit
Vlissingen in beweging Activiteiten sport, spel en recreatieVerklaring Vlissingen in beweging
Vrijwilligerspunt VlissingenVrijwilligers en vrijwilligersorganisatiesVerklaring Vrijwilligerspunt
Vrijwilligerspunt Vlissingen, vacaturebankVacatures vrijwilligerswerkVerklaring Vacaturebank
Verloren of gevondenLandelijke centrale website voor gevonden en verloren voorwerpenVerklaring Verloren of gevonden

Hoe wij de website toegankelijk maken

We nemen de volgende maatregelen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen.

 • Interne controle vóór publicatie: de webredactie toetst vooraf alle inhoud op toegankelijkheid;
 • Periodieke interne controle: de webredactie voert periodiek tussentijdse controles uit;
 • Redacteuren volgen periodiek een training over toegankelijkheid;
 • Om het jaar worden de gemeentelijke websites extern getoetst door een onafhankelijke partij. De gevonden aandachtspunten lossen wij intern en in samenwerking met de leverancier van ons Content Management Systeem op;
 • Bij de technische doorontwikkeling van de gemeentelijke websites en applicaties is digitale toegankelijkheid een uitgangspunt.

Documenten en film

 • PDF's.
  Wij bieden PDF-documenten zo toegankelijk mogelijk aan. Op de pagina's waar dit niet mogelijk is, bieden wij als alternatief dat u contact met ons kunt opnemen voor een verdere toelichting. Ons streven is dat de PDF's op 1 januari 2025 volledig toegankelijk zijn. Oude PDF's worden vervangen door toegankelijke bestanden. Daar waar dit niet mogelijk blijkt te zijn, blijven we u een alternatief bieden;
 • Kaarten.
  De online kaarten zijn niet bestemd voor navigatie en deels toegankelijk. De inhoud van kaartmateriaal valt buiten de gestelde toegankelijkheidseisen. Wel bekijken we per situatie hoe we de kaarten zo toegankelijk mogelijk kunnen aanbieden;
 • Video.
  Live-video van een bijeenkomst van de gemeenteraad of een commissie daarvan, valt buiten de gestelde toegankelijkheidseisen.

Door derden aangeleverde documenten

Een aantal door externe partijen aangeleverde documenten is op dit moment niet volledig toegankelijk.
Bij het afsluiten van nieuwe contracten of abonnementen met externe partijen, is toegankelijkheid een van de uitgangspunten.

Voorleesfunctie ReadSpeaker

Op onze websites kunt u gebruik maken van het programma ReadSpeaker. Dit is software die tekst kan voorlezen en vertalen. Op elke pagina vindt u de knop 'Lees voor'. 
Iedereen kan deze functie gebruiken, u hoeft hier niets voor te downloaden of installeren.

Melding toegankelijkheidsprobleem

Ervaart u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen, een toegankelijkheidsprobleem op onze websites of applicaties? Of heeft u tips om deze gebruiksvriendelijker te maken?
Neem dan contact met ons op via e-mail redactie@vlissingen.nl. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.