De gemeente Vlissingen wil graag dat iedereen haar websites goed kan vinden, lezen en gebruiken. Wij besteden daarom veel aandacht aan het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid van onze online informatie.

Webrichtlijnen

De aan digitale toegankelijkheid gestelde eisen zijn vastgelegd in de internationaal gehanteerde Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Deze webrichtlijnen zijn vertaald in Nederlandse wetgeving. 
Ons streven is om te voldoen aan WCAG 2.1 niveau AA(externe link). Voor overheden is dit opgenomen in de Europese Norm Digitoegankelijk EN 301 549(externe link).

Toegankelijkheidsverklaring

Overheidsorganisaties moeten een Toegankelijkheidsverklaring publiceren voor iedere website waarvoor zij verantwoordelijk zijn. In de verklaring staat voor welk deel de website al aan de eisen voldoet. En welke maatregelen de organisatie neemt om voor toegankelijkheid te zorgen, en wanneer dit gerealiseerd moet zijn.

Hoofdwebsite Vlissingen.nl

In de meest recente Toegankelijkheidsverklaring(externe link) ziet u aan welke eisen wij voldoen en welke voor verbetering in aanmerking komen. Deze verklaring is op 22 maart 2023 voor het laatst bijgewerkt. De verklaring is van toepassing op de hoofdwebsite Vlissingen.nl en de  subsites Gemeenteraad.vlissingen.nlScheldekwartier.nl(externe link)Kenniswerf.nl(externe link) en buurtteamsvlissingen.nl(externe link)

Wijziging kwartaal 3 van 2023

Begin 3e kwartaal 2023 is gemeente Vlissingen gewisseld van Content Management Systeem (CMS). De websites Vlissingen.nl, Gemeenteraad.vlissingen.nl, Scheldekwartier.nl en Kenniswerf.nl zijn voorzien van een nieuw jasje en op sommige plaatsen met een licht gewijzigde navigatiestructuur.

 • De component 'techniek' is toegankelijk opgeleverd en voldoet aan WCAG 2.1 niveau AA. De meest recente toetsing is afgerond op 31 maart 2022 en uitgevoerd door Cardan Technobility. Het inspectierapport is als bijlage toegevoegd aan deze pagina; 
 • De component 'content' wordt in kwartaal 1 van 2024 getoetst door Stichting Accessibility. Na oplevering van het  inspectierapport zal een volledige Toegankelijkheidsverklaring worden opgesteld. 

Overige Toegankelijkheidsverklaringen

De volgende website of applicatie valt voor wat toegankelijkheid betreft, onder de verantwoording van de gemeente Vlissingen.

 • Website Vrijwilligerspunt Vlissingen(externe link) en bijbehorende Vacaturebank(externe link).
  - De meest recente toetsing is afgerond op 25 mei 2023 en uitgevoerd door Stichting Accessibilty.
 • Applicatie Afvalwijzer Middelburg-Vlissingen(externe link) (gedeelde verantwoording met gemeente Middelburg).
  - De meest recente toetsing is afgerond op 30 januari 2023 en uitgevoerd door Stichting Accessibilty.
 • Applicatie Easycruit(externe link).
  - De meest recente toetsing is afgerond op 30 januari 2023 en uitgevoerd door Stichting Accessibilty.
 • Website Vlissingen in beweging(externe link).
  - Eind 1e kwartaal 2023 is Vlissingen in beweging (VIB) gewisseld van Content Management Systeem (CMS);
  - De website wordt in kwartaal 1 van 2024 getoetst door Stichting Accessibility. Na oplevering van het inspectierapport zal een volledige Toegankelijkheidsverklaring worden opgesteld. 
 • Website Doemeevlissingen.nl.
  - De algemene Toegankelijkheidsverklaring van Doemee wordt in kwartaal 1 van 2024 opgesteld.

Hoe wij de website toegankelijk maken

We nemen de volgende maatregelen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen.

 • Interne controle vóór publicatie: de webredactie toetst vooraf alle inhoud op toegankelijkheid;
 • Periodieke interne controle: de webredactie voert periodiek tussentijdse controles uit;
 • Redacteuren volgen periodiek een training over toegankelijkheid;
 • Om het jaar worden de gemeentelijke websites extern getoetst door een onafhankelijke partij. De gevonden aandachtspunten lossen wij intern en in samenwerking met de leverancier van ons Content Management Systeem op;
 • Bij de technische doorontwikkeling van de gemeentelijke websites en applicaties is digitale toegankelijkheid een uitgangspunt.

Documenten en film

 • PDF's.
  - Wij bieden PDF-documenten zo toegankelijk mogelijk aan. Op de pagina's waar dit niet mogelijk is, bieden wij als alternatief dat u contact met ons kunt opnemen voor een verdere toelichting;
  - Ons streven is dat de PDF's op 1 januari 2025 volledig toegankelijk zijn. Oude PDF's worden vervangen door toegankelijke bestanden. Daar waar dit niet mogelijk blijkt te zijn, blijven we u een alternatief bieden.
 • Kaarten.
  De online kaarten zijn niet bestemd voor navigatie en deels toegankelijk. De inhoud van kaartmateriaal valt buiten de gestelde toegankelijkheidseisen. Wel bekijken we per situatie hoe we de kaarten zo toegankelijk mogelijk kunnen aanbieden.
 • Video.
  Live-video van een bijeenkomst van de gemeenteraad of een commissie daarvan, valt buiten de gestelde toegankelijkheidseisen.

Door derden aangeleverde documenten

Een aantal door externe partijen aangeleverde documenten is op dit moment niet volledig toegankelijk.
Bij het afsluiten van nieuwe contracten of abonnementen met externe partijen, is toegankelijkheid een van de uitgangspunten.

Voorleesfunctie ReadSpeaker

Op onze websites kunt u gebruik maken van het programma ReadSpeaker. Dit is software die tekst kan voorlezen en vertalen. Op elke pagina vindt u de knop 'Lees voor'. 
Iedereen kan deze functie gebruiken, u hoeft hier niets voor te downloaden of installeren.

Melding toegankelijkheidsprobleem

Ervaart u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen, een toegankelijkheidsprobleem op onze websites of applicaties? Of heeft u tips om deze gebruiksvriendelijker te maken?
Neem dan contact met ons op via e-mail redactie@vlissingen.nl. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.