De gemeente Vlissingen wil graag dat iedereen haar websites goed kan vinden, lezen en gebruiken. Wij besteden daarom veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, kwaliteit en vindbaarheid van onze online informatie.
We volgen hierbij de toegankelijkheidseisen die door de overheid zijn opgesteld en zijn afgeleid van de internationale Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Toegankelijkheidsverklaring Vlissingen.nl

In de Toegankelijkheidsverklaring ziet u aan welke eisen wij voldoen en welke voor verbetering in aanmerking komen. Deze verklaring is op 22 maart 2023 voor het laatst bijgewerkt.
De verklaring is van toepassing op de website en de subsites Gemeenteraad.vlissingen.nlScheldekwartier.nl(externe link)Buurtteamsvlissingen.nl(externe link) en Kenniswerf.nl(externe link)

Het toegankelijkheidslabel van www.vlissingen.nl(externe link)

Overige Toegankelijkheidsverklaringen

De volgende website of applicatie valt voor wat toegankelijkheid betreft, onder de verantwoording van de gemeente Vlissingen.

Recentelijk toegevoegd

Hoe wij de website toegankelijk maken

We nemen de volgende maatregelen.

  • De Webredactie toetst vóór publicatie alle teksten en andere onderdelen op toegankelijkheid;
  • Redacteuren volgen periodiek trainingen over toegankelijkheid;
  • Om het jaar worden de gemeentelijke websites extern getoetst aan de meest recente toegankelijkheidseisen. Sinds 2014 wordt deze toetsing verzorgd door Stichting Accessibility(externe link). De gevonden aandachtspunten lossen wij intern op, zowel op het gebied van techniek als content.

Documenten en film

  • De pdf-bestanden op onze website voldoen niet allemaal aan de gestelde eisen. Het gevolg is dat deze voor sommige bezoekers niet volledig toegankelijk zijn. Op de pagina's waar dit het geval is, bieden wij als alternatief dat u contact met ons kunt opnemen via telefoon 14 0118 of e-mail redactie@vlissingen.nl.
    We werken er aan dat de pdf-bestanden op 1 januari 2024 volledig toegankelijk zijn. Daar waar dit niet mogelijk blijkt te zijn, blijven we u een alternatief bieden;
  • De gepresenteerde kaarten op onze website zijn niet bestemd voor navigatie en deels toegankelijk. Dit soort kaarten vormen echter een uitzondering op de gestelde toegankelijkheidseisen.

Door derden aangeleverde documenten

Een aantal door externe partijen aangeleverde documenten zijn op dit moment niet volledig toegankelijk. Bij het afsluiten van nieuwe contracten met externe partijen, is toegankelijkheid een zwaarwegende voorwaarde bij het aanbestedingsproces.

Film

  • Op een enkele pagina vindt u een filmp(je) of een vlog. Deze zijn van ondertiteling voorzien.

Melding toegankelijkheidsprobleem

Ervaart u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen, een toegankelijkheidsprobleem op onze website? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0118 of e-mail redactie@vlissingen.nl. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.