De gemeente Vlissingen ziet sport als een uitstekend middel om gezond te blijven en mee te doen. Haar opvatting is dan ook dat alle inwoners van Vlissingen op een verantwoorde manier aan sportbeoefening kunnen deelnemen. Sporten en bewegen vanuit de persoonlijke omstandigheden in een goed bereikbare, geschikte, veilige en betaalbare sportaccommodatie. 
De belangrijkste uitdaging voor de gemeente op sportgebied, is het vergroten van de sportdeelname. Het accent ligt op het stimuleren van inwoners die nog niet sporten of bewegen. Initiatieven van organisaties die op een creatieve manier weten bij te dragen aan het bereiken van deze groep inwoners, ondersteunt zij dan ook graag. Daarnaast blijft de gemeente faciliteren op het gebied van goede en betaalbare sportaccommodaties.

Vlissingen in beweging

De activiteiten van Vlissingen in beweging (VIB) richten zich op sportkennismakingsactiviteiten, ‘elke dag bewegen’ en ‘een gezonde actieve leefstijl’.
Veel inwoners van Vlissingen sporten, bewegen en/of gaan naar een sportaanbieder. VIB focust zich op de inwoners die nog niet zijn aangesloten bij een sportvereniging of te weinig bewegen. Via een wijkgerichte aanpak biedt Vlissingen in beweging sport(kennismakings)activiteiten aan, die aansluiten op de interesses van de bewoners.