Verhuur accommodaties: Makelpunt-Walcheren

De gemeenten Middelburg en Vlissingen werken steeds meer samen op het gebied van verhuur van accommodaties. Begin juni 2016 is het Makelpunt-Middelburg dan ook omgevormd tot het Makelpunt-Walcheren. Op de website van het Makelpunt-Walcheren komen vraag en aanbod samen.

Opzet

Met deze website spelen de gemeentes Middelburg en Vlissingen in op de vraag vanuit de samenleving om het huren van accommodaties klantvriendelijker te maken. Daarnaast benutten beide gemeentes de beschikbaarheid van gemeentelijke accommodaties beter. Als u een ruimte zoekt, kunt u rechtstreeks op deze site het actuele aanbod bekijken. In de komende maanden komen daar ook de panden bij die de gemeenten willen verkopen.
De Sportraad Vlissingen is verantwoordelijk voor de verdeling en inroostering van de gemeentelijke sportaccommodaties. De uitvoering hiervan vindt plaats door het cluster Verhuur van de gemeente Vlissingen.

Incidentele verhuur

Voor incidentele huur van een sportaccommodatie is het cluster Verhuur het aanspreekpunt. U dient minimaal 8 dagen vooraf te reserveren. Binnen 3 werkdagen reserveren is alleen na overleg mogelijk en bij voldoende personeelsbezetting in de accommodatie.

Structurele verhuur

Vaste huurders krijgen in het voorjaar een aanvraagformulier, waarop zij hun wensen voor het volgende seizoen kenbaar kunnen maken. Het cluster Verhuur probeert zo veel mogelijk aan deze wensen tegemoet te komen. In juni/juli van elk jaar ontvangen de aanvragers de reserveringsbevestiging voor het volgende seizoen. Deze kan op onderdelen afwijken van de aanvraag. Een verhuurseizoen loopt van augustus tot juli.

Aanvragen

Verhuuraanvragen doet u per e-mail via de website van het Makelpunt-Walcheren. Stichtingen en bedrijven dienen een inschrijving van de Kamer van Koophandel te overleggen. Tevens kan er naar de statuten gevraagd worden.

Melden storingen en klachten

Klachten over de sportaccommodaties (zoals defecten, schoonmaak en storingen) kunt u melden via de website Burgerklacht.nl of via het formulier 'Melding openbare ruimte'. Kiest u voor het laatste, dan kunt u rechts bovenin de knop 'Nieuwe melding' aanklikken en alle gegevens invullen. U ziet dan ook gelijk of de melding al bekend is bij de gemeente.

Acute storingen

Acute storingen waarop direct actie moet worden ondernomen, kunt u tijdens kantooruren telefonisch melden op nummer 14 0118.

Contact

In spoedgevallen kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen met het cluster Verhuur. Bereikbaar via (0118) 48 73 26 of (0118) 48 70 37.