De gemeente Vlissingen wil haar inwoners graag betrekken in het vormgeven van haar beleid. Dit kan onder meer via een inspraakmogelijkheid. De gemeente heeft de inspraakmogelijkheden en regels neergelegd in de Participatie- en inspraakverordening Vlissingen 2023.

Onderwerpen waarop inspraak mogelijk is

 • Geen.

Onderwerpen waarvan de inspraak is gesloten

 • Inspraak Ontwerp Volkshuisvestingsprogramma Vlissingen 2024-2028 (25 maart tot en met 22 april 2024);
 • Inspraak ontwerp ontwikkelvisie Kenniswerf (7 maart tot en met 17 april 2024);
 • Inspraak ontwerpspreidingsplan locaties inzamelvoorzieningen voor Paauwenburg - Omgekeerd inzamelen (22 februari tot en met 4 april 2024);
 • Inspraak ontwerp-Visie Arsenaalgebied (1 februari tot en met 13 maart 2024);
 • Inspraak spreidingsplan locaties inzamelvoorzieningen President Rooseveltlaan en Nieuwstraat (20 december 2023 tot en met 31 januari 2024);
 • Ontwerp Omgevingsvisie Vlissingen 2040 - Vlissingen in Balans (21 september tot en met 1 november 2023);
 • Ontwerp Integrale verordening Jeugdhulp en Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Vlissingen 2024 (1 september tot en met 13 oktober 2023);
 • Spreidingsplan locaties inzamelvoorzieningen gft-afval P. Krugerstraat, Glacisstraat en V. Quakkelaarstraat (29 juni tot en met 10 augustus 2023);
 • Ontwerp Beeldkwaliteitsplan JCV / Stadslandgoed (20 juni tot en met 31 juli 2023);
 • Inspraak spreidingsplan locaties inzamelvoorzieningen gft-afval Binnenstad (20 april tot en met 1 juni 2023);
 • Evenementenvisie Vlissingen 2030 (18 april tot en met 14 mei 2023);
 • Inspraak concept Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Vlissingen 2023 (1 februari tot en met 1 maart 2023);
 • Ontwerp bestemmingsplan Scheldekwartier, Aan de Singel (13 januari tot en met 24 februari 2023);
 • Inspraak Ontwerpspreidingsplan locaties inzamelvoorzieningen gft-afval Rubenslaan en Pablo Picassoplein (24 november 2022 tot en met 5 januari 2023).