De gemeente Vlissingen wil haar inwoners graag betrekken in het vormgeven van haar beleid. Dit kan onder meer via een inspraakmogelijkheid. De gemeente heeft de inspraakmogelijkheden en regels neergelegd in de Inspraakverordening Vlissingen 2009(externe link).

   Onderwerpen waarop inspraak mogelijk is

   Onderwerpen waarvan de inspraak is gesloten

   • Spreidingsplan locaties inzamelvoorzieningen gft-afval P. Krugerstraat, Glacisstraat en V. Quakkelaarstraat (29 juni tot en met 10 augustus 2023);
   • Ontwerp Beeldkwaliteitsplan JCV / Stadslandgoed (20 juni tot en met 31 juli 2023).
   • Inspraak spreidingsplan locaties inzamelvoorzieningen gft-afval Binnenstad (20 april tot en met 1 juni 2023).
   • Evenementenvisie Vlissingen 2030 (18 april tot en met 14 mei 2023);
   • Inspraak concept Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Vlissingen 2023 (1 februari tot en met 1 maart 2023);
   • Ontwerp bestemmingsplan Scheldekwartier, Aan de Singel (13 januari tot en met 24 februari 2023);
   • Inspraak Ontwerpspreidingsplan locaties inzamelvoorzieningen gft-afval Rubenslaan en Pablo Picassoplein (24 november 2022 tot en met 5 januari 2023).