Sociaal domein

Deze pagina is ingericht voor professionals. Bent u een inwoner en heeft u een zorgvraag? Dan kunt u terecht op de pagina van WMO en Jeugd.

Ondersteuning

We willen dat inwoners omkijken naar elkaar, gezond en zelfredzaam zijn en zich veilig voelen in hun omgeving. Veel ondersteuningsvragen kunnen inwoners met elkaar oplossen. Waar dat niet lukt, bieden we als gemeente aanvullende ondersteuning.
Dat willen we in de toekomst blijven doen, maar dat lukt alleen als we ingrijpen. We hebben te maken met grote financiële tekorten, stijgende kosten, een toenemende vraag naar ondersteuning en een tekort aan arbeidskrachten. Ook hebben we een zwakke sociale structuur binnen de gemeente en is er sprake van enorme versnippering in het aanbod.

Een nieuwe aanpak

Daarom hebben wij een plan gemaakt om ervoor te zorgen dat wij met een nieuwe aanpak, toch iedereen kunnen ondersteunen waar dat nodig is. Sinds 2021 vindt er een grote verbouwing plaats in het sociaal domein.
Met ‘sociaal domein’ bedoelen we alle inspanningen die de gemeente verricht rond werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd. Op deze pagina vind je meer informatie over de verbouwing.