Nieuws Sociaal domein

 • Samen voor gezondheid

  De zorg en ondersteuning moet anders worden ingericht. Buurtteams Vlissingen levert daar een bijdrage aan. Buurtteams Vlissingen werkt vanuit het principe van positieve gezondheid. Zo zetten zij niet het probleem, maar de mens daarachter centraal. De buurtteammedewerkers helpen, ondersteunen en activeren alle inwoners van de gemeente Vlissingen op alle leefgebieden. Laagdrempelig, toegankelijk en veelal gratis, want met de juiste hulp kom je samen verder.

 • Succesvolle pilot ergotherapeut

  Net als in veel andere gemeenten hebben inwoners van de gemeente Vlissingen te maken met wachtlijsten voor Wmo-ondersteuning. Zij moeten soms een aantal weken wachten op de ondersteuning bij een schoon en leefbaar huis. Door de groeiende zorgvraag en het personeelstekort zullen wachtlijsten naar verwachting alleen maar langer worden. Mensen die op de wachtlijst staan, krijgen een ergotherapeut aangeboden.

 • Ouder kind-team

  Alle inwoners van de gemeente Vlissingen met een vraag over opvoeden, opgroeien en welzijn van een kind, kunnen terecht bij het Ouder kind-team. Het Ouder kind-team is er voor Ouders, kinderen en jongeren, maar ook voor professionals die met kinderen en jongeren werken.

 • Samen Zeeland Gezond, wat doe jij?

  Op maandag 27 mei 2024 start vanuit Kerngezond Vlissingen de publiekscampagne samen houden we Zeeland gezond. Dit is een samenwerking met de Zeeuwse Zorg Coalitie en een lokale variant van de Samen Zeeland Gezond campagne. Gedurende een jaar laten ze met verschillende verhalen en inspirerende voorbeelden zien wat inwoners kunnen doen om zichzelf én een ander te helpen zo lang mogelijk gezond te blijven.

 • Overeenkomst samenwerking 'Weer Thuis op Walcheren' mei 2024

  Onder de naam 'Weer Thuis op Walcheren' sluiten de gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere een overeenkomst met Walcherse woningcorporaties en zorgaanbieders.

 • Regiovisie Jeugdhulp Zeeland 2023 - 2028

  Op 14 december 2023 heeft de gemeenteraad van Vlissingen de Regiovisie Jeugdhulp Zeeland 2023-2028 vastgesteld. In de regiovisie staat hoe Zeeland invulling geeft aan de regionale samenwerking.

 • Integrale verordening Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning 2024

  Op 14 december 2023 heeft de gemeenteraad de integrale verordening Jeugdhulp en Maatschappelijk ondersteuning 2024 vastgesteld.

 • Pilot valpreventie van start!

  In 2022 is de werkgroep ‘Valpreventie bij ouderen’ vanuit Kerngezond Zeeland gestart met het ontwerpen van het preventieprogramma 'InBalans'.

 • Een ruime voldoende voor Wmo-ondersteuning en huishoudelijke hulp

  In 2023 heeft de gemeente Vlissingen 2 onderzoeken laten uitvoeren. Het jaarlijks verplichte cliëntervaringsonderzoek Wmo en een kwaliteitsmeting over de Wmo-ondersteuningsvorm ‘Schoon en Leefbaar Huis’.

 • Leertraject Positieve Gezondheid

  Positieve Gezondheid is een belangrijk principe van Kerngezond. Als deelnemers van Kerngezond Vlissingen, richten we ons op dat wat de inwoners gezondheidswinst oplevert en werken we actief aan preventie.

 • Seminar samenredzaamheid

  Rectificatie 6 november 2023: dit seminar is alleen voor genodigden.

 • Kerngezond Vlissingen - Welzijn op Recept+

  Kerngezond Vlissingen verbindt professionals in het sociaal- en medisch domein. Met Welzijn op Recept+ wordt bij klachten die geen, of niet alleen een medische oorzaak hebben de samenwerking gezocht met Buurtteams Vlissingen.