Bestuur

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college zorgt onder meer voor de voorbereiding en uitvoering van de besluiten die de gemeenteraad genomen heeft. Het college voert ook wetten en regelingen van het Rijk en de Provincie Zeeland uit. Daarnaast hebben burgemeester en wethouders eigen bevoegdheden. De burgemeester is voorzitter van het college én voorzitter van de gemeenteraad.
Het college wordt bijgestaan door de ambtelijke organisatie, onder leiding van de gemeentesecretaris/algemeen directeur.

College 2022-2026

De coalitie van de gemeente Vlissingen voor de periode 2022-2026 bestaat uit Partij Souburg Ritthem (PSR), Lokale Partij Vlissingen (LPV), Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), GroenLinks (GL), het Christen-Democratisch appèl (CDA) en de Christen Unie (CU).

Coalitieprogramma

Het coalitieprogramma 2022-2026 'Samen kunnen we meer!' geeft de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid voor de huidige raadsperiode weer.

Stedenband Vlissingen - Ambon

De gemeente Vlissingen heeft op het gebied van internationale samenwerking een stedenband met Ambon in Indonesië. Via de Stichting Samenwerking Vlissingen-Ambon worden er gezamenlijk projecten uitgevoerd op het gebied van gezondheidszorg, milieu en economie.

Overleg Zeeuwse Overheden

Het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) is een bestuurlijk samenwerkingsverband van alle 15 Zeeuwse overheidsorganisaties. Op de website samenzeeland.nl vindt u informatie over Zeeuwse thema's, vergaderingen, evenementen en de laatste nieuwtjes.