Informatie voor sportaanbieders

Vertrouwenspunt Sport

Slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag of sportclubs die hiermee worden geconfronteerd, adviseren we om direct melding te doen of advies te vragen. Dit kan bij de vertrouwenscontactpersoon van de club of bond of bij de politie. U kunt ook (eventueel anoniem) contact opnemen met het Vertrouwenspunt Sport.  

Rol

Medewerkers van het Vertrouwenspunt Sport bieden een luisterend oor, hebben een adviserende rol en kunnen u doorverwijzen. Bijvoorbeeld naar de politie of de sportbond voor eventuele vervolgstappen of voor slachtofferhulp.
Uiteindelijk ligt de beslissing om wel of geen vervolgstappen te nemen bij degene die contact heeft gezocht met het Vertrouwenspunt Sport. Medewerkers van het Vertrouwenspunt Sport kunnen hierbij ondersteunen.

Contact

U kunt het Vertrouwenspunt Sport op de volgende manieren bereiken.

Werkwijze

  • U krijgt bij elke wijze van contact een deskundige vertrouwenspersoon aan de lijn;
  • Het Vertrouwenspunt maakt geen gebruik van nummerherkenning en neemt gesprekken niet op;
  • De vertrouwenspersonen informeren u aan het begin van het gesprek over de werkwijze en stellen voorafgaand aan uw verhaal enkele vragen, om die informatie gericht te kunnen geven;
  • De vertrouwenspersonen bieden een luisterend oor en ruimte voor emoties. Ze begeleiden u bij het helder krijgen van uw verhaal en wat u wilt bereiken met het gesprek.  

Als u anoniem wilt blijven, heeft u zelf ook de verantwoordelijkheid om geen gegevens te verstrekken die uw anonimiteit kunnen verbreken. Let hierbij op het noemen van uw eigen naam en/of heel specifieke gegevens van de vereniging en zet de nummerherkenning uit op uw telefoon.

Handige links