Vragen en antwoorden over de Afvalsleutel

Op deze pagina geven we antwoord op veelgestelde vragen over het gebruik van de afvalsleutel in de gemeente Vlissingen.

Waarom heb ik een afvalsleutel nodig?

De verzamelcontainers voor restafval en gft-afval zijn straks alleen te openen voor inwoners van de gemeente Vlissingen die in het bezit zijn van een afvalsleutel. Dit doen we om het aantal kilo’s restafval te verminderen. Inwoners van buurgemeenten moeten namelijk betalen voor het aanbieden van afval (DIFTAR). Daardoor bestaat de kans op 'afvaltoerisme'.
De containers raken dan sneller vol met afval uit andere gemeenten, waardoor het soms voor komt dat onze eigen inwoners hun afval niet direct kwijt kunnen.
Met de afvalsleutel voorkomen we dit en zorgen we voor minder restafval.

Wie krijgt een afvalsleutel?

Bewoners van hoogbouwwoningen (flats en appartementen) en andere woningen waar geen ruimte is voor een rolcontainer, krijgen een afvalsleutel. Met deze afvalsleutel krijgen zij toegang tot een verzamelcontainer voor restafval en gft-afval in de directe omgeving.

Krijg ik toegang tot alle containers in de gemeente?

Het antwoord is nee. De afvalsleutel geeft alleen toegang tot de verzamelcontainers voor restafval en gft-afval in de directe omgeving van uw woning.
In de app Afvalwijzer Middelburg - Vlissingen ziet u waar de containers in uw buurt staan.

Hoe vaak kan ik met de afvalsleutel afval storten?

Restafval

Hoe vaak u restafval kunt storten met uw afvalsleutel, hangt af van de grootte van uw huishouden. Huishoudens met meerdere personen hebben namelijk gemiddeld meer afval dan huishoudens met 1 of 2 personen. Daarom gelden vanaf 1 januari 2024 ook aangepaste tarieven.

 • Huishoudens met 1 persoon: 15 stortingen restafval per maand;
 • Huishoudens met 2 personen: 20 stortingen restafval per maand;
 • Huishoudens met 3 of meer personen: 30 stortingen restafval per maand.

Gft-afval

Huishoudens met een afvalsleutel kunnen onbeperkt gft-afval storten in de gft-cocon. Dit is een bovengrondse verzamelcontainer voor gft-afval.

Wanneer ontvang ik mijn afvalsleutel?

 • Bent u verhuisd en ligt er in uw nieuwe woning geen afvalsleutel? En heeft u ook geen rolcontainer voor restafval? 
  Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118;
 • Verhuisd u naar een nieuw opgeleverde woning?
  Dan krijgt u uw afvalsleutel vanzelf thuis gestuurd met daarbij een handleiding voor gebruik en meer handige informatie.

Zorgt de afvalsleutel niet voor meer dumpingen?

Dat is inderdaad een risico, maar dumpingen en bijplaatsingen zijn niet toegestaan. De BOA’s van de gemeente Vlissingen zullen hier op handhaven. Bij storing of een volle container, kunt u de dichtstbijzijnde volgende container gebruiken. Plaats het afval dus niet naast de container. Maak hiervan een melding, dan lossen wij het zo snel mogelijk op. Bijplaatsingen kunt u ook melden.
Meldingen geeft u door via de ‘MijnGemeente’ app of via de website www.vlissingen.nl/melding.

Afvalsleutel

Ook u kunt helpen bij het schoon en veilig houden van uw buurt. Ziet u buurtbewoners afval naast de container plaatsen? Wijs ze op het gebruik van de afvalsleutel en de mogelijkheden om bijplaatsingen te voorkomen.
Buurtbewoners die recht hebben op een afvalsleutel, maar deze nog niet hebben ontvangen, kunnen contact met ons opnemen via e-mail stadsbeheer@vlissingen.nl.

Ik heb nog geen afvalsleutel ontvangen. Wat nu?

Neem contact met ons op via telefoonnummer 14 0118. Noem hierbij uw postcode en huisnummer.

Ik ruim zwerfafval op. Waar kan ik dit kwijt?

Inwoners die zwerfafval opruimen gaan wij natuurlijk helpen! We kijken per situatie naar de beste oplossing. Neem daarom contact met ons op via e-mail gemeente@vlissingen.nl.

De container gaat niet open. Wat nu?

Bij storing of een volle container kunt u de dichtstbijzijnde volgende container gebruiken. Plaats het afval dus niet naast de container. Maak hiervan een melding, dan lossen wij het zo snel mogelijk op. Meldingen geeft u door via de ‘MijnGemeente’ app of via de website www.vlissingen.nl/melding.
Zorg dat u het nummer van uw afvalsleutel, straatnaam en containernummer bij de hand heeft. Het containernummer staat op de container.

Ik ben de afvalsleutel kwijt. Wat nu?

U kunt een nieuwe aanvragen door te bellen naar gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118. Ook kunt u dan direct een afspraak maken om de afvalsleutel op te halen.
U haalt de afvalsleutel op bij het stadhuis, Paul Krugerstraat 1 in Vlissingen. Deze kost € 12,-. U kunt contant of met pin betalen bij het ophalen.

Bellen aanvraag nieuwe afvalsleutel:     Afvalsleutel ophalen op:                       
Maandag - donderdag voor 15.00 uur besteldDe volgende werkdag
Vrijdag voor 15.00 uur besteldVanaf maandag 12.00 uur
Vrijdag na 15.00 uur besteldVanaf dinsdag

Ik heb een afvalsleutel gevonden. Wat doe ik ermee?

U kunt de afvalsleutel in een envelop zonder postzegel opsturen naar: Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Ter attentie van team Stadsbeheer.
Bij voorbaat dank!

Mijn afvalsleutel is kapot. Kan ik een nieuwe krijgen?

Dat kan. Neemt u contact met ons op via telefoonnummer 14 0118. Let op: u mag geen gaatjes of andere beschadigingen in de afvalsleutel maken.

Kan ik een extra afvalsleutel aanvragen?

Ja, dat kan onder voorwaarden. De komende tijd gaan we in Vlissingen de service op herbruikbaar afval flink uitbreiden. Dat doen we wijk voor wijk. U houdt dan vanzelf minder restafval over.

Aanvragen

Zolang uw wijk nog niet aan de beurt is geweest, kunt u een extra afvalsleutel of extra container voor restafval bij ons aanvragen via telefoonnummer 14 0118. U betaalt daar dan nog geen extra kosten voor.
Nadat alle voorzieningen in uw wijk klaar zijn, gaat u wél extra betalen voor een extra afvalsleutel of extra rolcontainer voor restafval. U krijgt daar dan persoonlijk bericht over.

Ik ga verhuizen. Wat doe ik met de afvalsleutel?

U laat de afvalsleutel achter in uw oude woning. De afvalsleutel is gekoppeld aan dat adres.
Als u een extra afvalsleutel hebt, kunt u deze per post versturen naar Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Ter attentie van team Stadsbeheer.

In mijn nieuwe woning ligt geen afvalsleutel. Wat nu?

Neemt u contact met ons op via telefoonnummer 14 0118.

De container ging niet open. Telt dit als inworp?

Alleen een klep die eenmaal volledig opent, telt als inworp.

Ik heb een rolcontainer. Krijg ik ook een afvalsleutel?

Nee dat kan niet, op enkele uitzonderingen na. Inwoners die een rolcontainer op eigen terrein kunnen plaatsen, blijven deze gebruiken. Er zijn enkele uitzonderingen:

 • Bewoners zonder achteruitgang;
 • Enkele smalle straatjes waar de vuilniswagen niet veilig kan komen;
 • Ook medisch afval kan een reden zijn om toegang te krijgen tot een ondergrondse restafvalcontainer.

In deze gevallen neemt u contact op met team Stadsbeheer via telefoonnummer 14 0118.

Hoe zit het met mijn privacy?

In alle afvalsleutels waarmee inwoners inzamelcontainers openen en de minicontainer, zit een microchip. In 2024 gaan we ook onze minicontainers chippen.

Koppeling met een adres

De microchips zijn gekoppeld aan een adres (zonder naam van een bewoner).
Een scanner op de inzamelcontainer of op het inzamelvoertuig registreert hoe vaak een afvalsleutel de container opent, een scanner op het inzamelvoertuig registreert hoe vaak de container wordt geopend. Hiermee volgt de gemeente de stortingen in de verschillende containers en krijgt zo meer zicht op het gebruik ervan.

Bewaartermijn gegevens

Met deze gegevens optimaliseert de gemeente de afvalinzameling. Het gaat dan om een optelling en combinatie van de gegevens op het niveau van straten of wijken,  niet op adres.
We richten de systemen zo in, dat deze gegevens 24 maanden bewaard worden voor analytische doeleinden.

Onderzoek

 • Als wij een vermoeden hebben van misbruik, dan kunnen wij de adresgegevens ook aan de gegevens van de bewoners koppelen. Dit om te onderzoeken of er inderdaad sprake is van misbruik;
 • Onder ‘misbruik' verstaan we het veroorzaken van vervuiling van grondstoffen of het (bewust of door nalatigheid) veroorzaken van een storing en/of het onrechtmatig verminderen van de kosten voor afvalverwijdering.

Persoonsgegevens

De gemeente mag persoonsgegevens verwerken voor onder andere:

 • Het uitvoeren van de wettelijke taak: inzameling van huishoudelijk afval;
 • Het behalen van milieudoelstellingen;
 • Het optimaliseren van het afvalbeleid;
 • Het beheer van en controle op het gebruik van de gemeentelijke inzamelvoorzieningen.

De gemeente mag niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk om het gestelde doel te bereiken. Om die reden past de gemeente dataminimalisatie toe, hiermee is uw privacy gewaarborgd.

Privacyverklaring

Zie voor meer informatie de Privacyverklaring afvalinzameling met afvalsleutel.