Verklaring omtrent gedrag

AanvragenAfspraak maken

Wat is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Zie voor meer informatie de website van Justis, een onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en belast met het doorlichten van personen en organisaties.

Bijzonderheden

Wanneer kan ik een VOG aanvragen?

Dit kan alleen als een organisatie of instelling u verzoekt zo'n verklaring te overleggen en het doel van het verzoek de aanvraag rechtvaardigt. Meestal wordt deze verklaring gevraagd in het kader van een sollicitatieprocedure.

Gaat u werken in de gastouderopvang?

Voor werkzaamheden in de gastouderopvang zijn 3 soorten formulieren:

  • Voor de gastouder;
  • Voor personen die werkzaam zijn bij een gastouderbureau;
  • Voor huisgenoten van de gastouder van 18 jaar en ouder.

Gaat u werken als taxichauffeur?

U kunt een aanvraagformulier voor een chauffeurspas aanvragen via de website van Kiwa. U ontvangt van Kiwa het aanvraagformulier met een toelichting binnen enkele dagen op het door u opgegeven adres. Bij de aanvraag moet u een aantal documenten overleggen, waaronder het chauffeursdiploma taxi.

VOG voor emigratie, een visum of een werkvergunning nodig?

Voor het aanvragen van een VOG voor emigratie, een visum of werkvergunning gelden speciale regels. Aanvragers lukt het niet altijd om een aanvraagformulier aan te leveren dat door de buitenlandse vertegenwoordiging ingevuld en ondertekend is. De aanvrager moet het formulier dan zelf invullen en een officieel document van de buitenlandse organisatie bijvoegen. Dit document moet dan wel alle belangrijke gegevens bevatten die op het aanvraagformulier worden gevraagd. Tevens moet het document  aan u gericht zijn en het doel van de aanvraag bevestigen.
In het buitenland wordt een VOG vaak een 'Police Clearance Certificate' genoemd.

Aanvragen

Hoe kan ik een VOG aanvragen?

U vraagt een VOG aan via de gemeente, door het volledig ingevulde aanvraagformulier in te dienen bij afdeling Publiekszaken van de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). U ontvangt dit formulier van degene die u vraagt een VOG te overleggen. Meestal is dat de (toekomstige) werkgever. U maakt hiervoor een afspraak via de knop 'Afspraak maken'.

Wat moet ik meenemen naar de gemeente?

  • Het volledig ingevulde aanvraagformulier;
  • Een geldig legitimatiebewijs.

Als u zelf niet naar de gemeente kan komen, mag iemand anders de VOG voor u aanvragen. U moet deze persoon hiervoor machtigen.
Meer informatie over een VOG vindt u op de website van Justis. Dit is een onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en belast met het doorlichten van personen en organisaties.

Online regelen?

Het is alleen mogelijk een VOG digitaal aan te vragen, als de aanvraag digitaal is klaargezet door de organisatie die de VOG van u verlangt.

  • Voor bepaalde categoriën, bijvoorbeeld voor de aanvraag van een taxipas, stage, vrijwilligerswerk of een visum kan een VOG online gedaan worden via het online formulier VOG.

Let op: vraag uw VOG altijd aan bij de overheid.

Kosten

Wat kost het aanvragen van een verklaring omtrent het gedrag?

Een verklaring omtrent gedrag kost € 41,35.

Heeft deze informatie u geholpen?