Afspraak maken(externe link)

De gemeenten Middelburg, Vlissingen en Schouwen-Duiveland (Samenwerking Belastingen) hebben tot taak het heffen en innen van alle belastingen en privaat- en publiekrechtelijke facturen voor de gemeenten Middelburg, Vlissingen en Schouwen-Duiveland.
Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Dit betekent dat de gemeenten de WOZ-waarde van alle onroerende zaken in Middelburg, Vlissingen en Schouwen-Duiveland vaststellen. Voor burgers en bedrijven van deze gemeenten betekent dit, dat zij met maar één instantie te maken hebben voor alle lokale belastingen.

Samenwerking belastingen

Al uw belastingzaken en informatie vindt u op de website Samenwerking Belastingen(externe link). U kunt ook direct naar uw eigen gemeentelijke belastinggegevens via de link persoonlijke belastinggegevens(externe link). Het betreft de volgende belastingen:

 • Afvalstoffenheffing;
 • Belastingen, Automatische incasso;
 • Belastingen, Digitaal aanslagbiljet;
 • Belastingen, Kopie belastingaanslag;
 • Belastingen, Kwijtschelding;
 • Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen;
 • Forensenbelasting;
 • Hondenbelasting;
 • Onroerende zaakbelasting;
 • Precariobelasting;
 • Rioolheffing;
 • Taxatieverslag opvragen;
 • Toeristenbelasting;
 • Waardebeschikking onroerende zaken (WOZ-beschikking).

Aanslag digitaal ontvangen

U kunt op de Berichtenbox op de website MijnOverheid.nl(externe link) aanvinken, dat u de gemeentelijke belastingaanslag voortaan via MijnOverheid wilt ontvangen. Als u zich met DigiD aanmeldt, krijgt u alle informatie over en aanslagen van de gemeentelijke belastingen digitaal binnen. Zo regelt u met één druk op de knop bijvoorbeeld uw riool- en onroerend goed belasting. Geen brieven, papieren en acceptgiro's meer die kwijt kunnen raken, overal altijd inzicht in de stand van zaken en een grote mate van gebruiksgemak.

Kwijtschelding

Informatie over kwijtschelding belastingen vindt u in de Belastingwijzer gemeente Vlissingen op de website van Samenwerking Belastingen(externe link).

Soepele betalingsregeling gemeentelijke belastingen 2022 voor bedrijven en burgers

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor bedrijven en burgers. In februari 2022 worden de gemeentelijke gecombineerde aanslagen 2022 verstuurd. Het bedrag van uw gemeentelijke aanslag moet worden betaald voor 31 maart 2022.

Problemen met betalen?

Bent u als ondernemer of als burger door de coronacrisis nog steeds in financiële problemen? Heeft u vragen over de aanslag en het betalen? Neem dan contact met ons op. Dan kijken we samen naar een passende oplossing. Het is mogelijk om een soepele betalingsregeling af te spreken.
Het is ook mogelijk om te betalen met een automatische incasso. Heeft u nog geen automatische incasso en wilt u uw aanslag via automatische incasso betalen? Vraag dit dan aan voor 15 maart 2022. Het te betalen belastingbedrag wordt dan in 10 termijnen afgeschreven. Automatische incasso kunt u aanvragen via de website www.belastingenwsd.nl(externe link).

Heeft deze informatie u geholpen?