Belastingen, gemeentelijke

Afspraak maken

De gemeenten Middelburg, Vlissingen en Schouwen-Duiveland (Samenwerking Belastingen) hebben tot taak het heffen en innen van alle belastingen en privaat- en publiekrechtelijke facturen voor de gemeenten Middelburg, Vlissingen en Schouwen-Duiveland.
Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Dit betekent dat de gemeenten de WOZ-waarde van alle onroerende zaken in Middelburg, Vlissingen en Schouwen-Duiveland vaststellen. Voor burgers en bedrijven van deze gemeenten betekent dit, dat zij met maar één instantie te maken hebben voor alle lokale belastingen.

Samenwerking belastingen

Al uw belastingzaken en informatie vindt u op de website Samenwerking Belastingen. U kunt ook direct naar uw eigen gemeentelijke belastinggegevens via de link persoonlijke belastinggegevens. Het betreft de volgende belastingen:

 • Afvalstoffenheffing;
 • Belastingen, Automatische incasso;
 • Belastingen, Digitaal aanslagbiljet;
 • Belastingen, Kopie belastingaanslag;
 • Belastingen, Kwijtschelding;
 • Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen;
 • Forensenbelasting;
 • Hondenbelasting;
 • Onroerende zaakbelasting;
 • Precariobelasting;
 • Rioolheffing;
 • Taxatieverslag opvragen;
 • Toeristenbelasting;
 • Waardebeschikking onroerende zaken (WOZ-beschikking).

Aanslag digitaal ontvangen

U kunt op de Berichtenbox op de website MijnOverheid.nl aanvinken, dat u de gemeentelijke belastingaanslag voortaan via MijnOverheid wilt ontvangen. Als u zich met DigiD aanmeldt, krijgt u alle informatie over en aanslagen van de gemeentelijke belastingen digitaal binnen. 

Kwijtschelding

Informatie over kwijtschelding belastingen vindt u in de Belastingwijzer gemeente Vlissingen op de website van Samenwerking Belastingen.

Heeft deze informatie u geholpen?