Op deze pagina vindt u een overzicht van de openbare besluitenlijsten en declaraties van het college van B&W van de gemeente Vlissingen.

Besluitenlijst B&W vergadering

De openbare besluitenlijsten worden in 2 varianten gepresenteerd. U kunt kiezen uit de uitgebreide besluitenlijst en een korte samenvatting.

Eerdere verslagen kunt u opvragen bij Team Bestuursondersteuning via e-mail bestuursondersteuning@vlissingen.nl.

Declaraties

Het college van B&W heeft in juni 2013 aan de gemeenteraad toegezegd, haar declaraties op de website te plaatsen.

  • Op de pagina Declaraties college B&W vindt u de meest recente declaraties;
  • Declaraties over eerdere jaren kunt u opvragen bij de gemeente via e-mail gemeente@vlissingen.nl. Onder vermelding van 'Declaraties college van B&W' en de periode die het betreft.

Toepasselijk normenkader voor declaraties en onkostenvergoedingen bestuurders

Voor de volledigheid volgt een overzicht van de wet- en regelgeving die van toepassing is op de declaraties.

1. Zie op de pagina met Verordeningen de rubriek 'Bestuur en recht' onder het kopje 'Onderwerpen':

  • Gedragscode voor de burgemeester;
  • Gedragscode voor de wethouders.

2. Zie op de website www.overheid.nl(externe link):

3. Zie op de website www.rijksoverheid.nl(externe link):