Documenten College van B&W

Op deze pagina vindt u een overzicht van de openbare besluitenlijsten en declaraties van het college van B&W van de gemeente Vlissingen.

Besluitenlijst B&W vergadering

De openbare besluitenlijsten worden in 2 varianten gepresenteerd. U kunt kiezen uit de uitgebreide besluitenlijst en een korte samenvatting.

Eerdere verslagen kunt u opvragen bij Team Bestuursondersteuning via e-mail bestuursondersteuning@vlissingen.nl.

Declaraties

Het college van B&W heeft in juni 2013 aan de gemeenteraad toegezegd, haar declaraties op de website te plaatsen.

Toepasselijk normenkader voor declaraties en onkostenvergoedingen bestuurders

Voor de volledigheid volgt een overzicht van de wet- en regelgeving die van toepassing is op de declaraties.

1. Zie op de pagina met Verordeningen de rubriek 'Bestuur en recht' onder het kopje 'Onderwerpen':

  • Gedragscode voor de burgemeester;
  • Gedragscode voor de wethouders.

2. Zie op de website www.overheid.nl:

3. Zie op de website www.rijksoverheid.nl: