De op deze pagina gepresenteerde informatie op het gebied van verordeningen, beleidsregels, regelingen, aanwijzingsbesluiten en overige lokale regelgeving wordt ook gepubliceerd op de website www.overheid.nl(externe link) en (een selectie) in de rubriek 'Bekendmakingen'.

Noodverordening

Een noodverordening kan op basis van de Gemeentewet door de burgemeester worden vastgesteld, als er vrees bestaat voor 'ernstige wanordelijkheden' of in het geval van een ramp. De gemeenteraad moet deze verordening goedkeuren (officiële term: 'bekrachtigen').
Een noodverordening kan regelen dat gedurende een bepaalde periode, mensen een bepaald gebied niet mogen betreden. Ook kan een noodverordening aan de politie bepaalde bevoegdheden toekennen om op te treden tegen mensen die zich niet aan de verordening houden.