Declaraties college B&W 2024

Bijgevoegd treft u de meest recente declaraties aan van de leden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen.
Eerdere declaratieoverzichten kunt u opvragen bij de Afdeling Advies van de gemeente Vlissingen. Onder vermelding van 'Verzoek declaraties college van B&W' en de periode die het betreft. Stuur uw e-mail naar gemeente@vlissingen.nl.

Toegankelijkheid

De overzichten zijn weergegeven in PDF-formaat en voldoen niet volledig aan de Europese webrichtlijnen WCAG 2.1. Als u moeite heeft om bestanden van dit formaat te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente. 

2024, kwartaal 1