Vrijwilligers zijn onmisbaar. In verenigingen, sportclubs, de zorg, het onderwijs of culturele instellingen. Door de inzet van vrijwilligers kunnen activiteiten en taken waar minder geld voor is toch doorgaan, is er hulp voor naasten die zichzelf niet goed alleen kunnen redden en daarnaast zijn zij de drijvende kracht achter buurtinitiatieven. 

In de gemeente Vlissingen zijn veel vrijwilligers actief. Daar zijn wij trots op! Dit neemt niet weg dat de vraag naar vrijwilligers groot blijft. Veel organisaties zijn afhankelijk van mensen die zich willen inzetten voor een ander. Andersom kan het doen van vrijwilligerswerk je ook veel opleveren bijvoorbeeld werkervaring, het ontmoeten van mensen, meedoen in de samenleving en plezier.

Vrijwilligerspunt Vlissingen

Website Vrijwilligerspunt Vlissingen(externe link)

Bij het Vrijwilligerspunt werken experts in vrijwilligerswerk. Wij brengen organisaties en vrijwilligers bij elkaar, wij beantwoorden uw vragen met betrekking tot vrijwilligerswerk en denken graag met u mee over verschillende thema’s binnen ons vakgebied. Zie onze website voor meer informatie en openstaande vrijwilligersvacatures!

Vrijwillig Burgeradviseurs

Voor vragen op het gebied van zorg en welzijn krijgen mensen vaak hulp en ondersteuning binnen de eigen familie of vriendenkring. Maar soms ontbreekt een eigen netwerk. In dat geval kan de hulpvrager een Vrijwillig Burgeradviseur(externe link) inschakelen. De Vrijwillig Burgeradviseur helpt niet alleen op weg met vragen over zorg en welzijn. Ook met vragen over inkomen, wonen, recht, vervoer of participatie kunt u bij een Vrijwillig Burgeradviseur terecht.