Wie zijn wij en wat doen wij? 

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet zijn er sinds 2015.
De Wmo is er voor iedereen, voor jongen oud als je wat extra hulp kan gebruiken in het dagelijkse leven. De Jeugdwet is er speciaal voor jongeren. Meestal tot 18 jaar, soms tot 23 jaar.

Onafhankelijk advies

De Adviesraad Wmo en Jeugd geeft onafhankelijk advies aan het college van burgemeester en wethouders. Die adviezen gaan over de ontwikkelingen rondom het beleid van de Wmo en de Jeugdwet. Ook kijken we naar de manier waarop het beleid wordt uitgevoerd.
De adviesraad neemt geen persoonlijke zaken in behandeling. Hiervoor verwijzen wij u naar het loket Wmo en Jeugd van de gemeente Vlissingen.

Leden Adviesraad

Op de foto van links naar rechts:
Ingrid Kleingeld (voorzitter), Karel Hoogerheijde (penningmeester), Dirkje Abma, Peter de Boer, Jonna Dorst, Bas Hoogesteger, Tamara Kant, Lia Oebeles en Henk Postma.

Op de foto van links naar rechts: Ingrid Kleingeld (voorzitter), Karel Hoogerheijde (penningmeester), Dirkje Abma, Peter de Boer, Jonna Dorst, Bas Hoogesteger, Tamara Kant, Lia Oebeles en Henk Postma.

Informatie

De adviesraad komt op verschillende manieren aan informatie over wat er zoal speelt in Vlissingen op het gebied van Wmo en Jeugd. Die informatie kan komen van organisaties, cliëntenraden, maar ook via inwoners.
Inwoners van Vlissingen kunnen ons informatie geven over iets wat volgens hen niet helemaal goed gaat in de Wmo of Jeugdwet. Dit bespreken wij in de adviesraad en indien nodig geven we advies over hoe het beter zou kunnen gaan. We geven advies als de gemeente daar om vraagt en ook als we zelf daar een reden voor zien, gevraagd en ongevraagd.

Vrijwilligers

De Adviesraad Wmo en Jeugd bestaat uit vrijwilligers. Wij zijn door verschillende achtergronden betrokken bij het sociaal domein. Dit kan bijvoorbeeld door eigen ervaringen zijn of door werk en/of opleiding. Wij denken actief en positief kritisch mee met de gemeente over het Wmo-beleid.

Inspreekmoment

Aanmelden inspreken

Wij staan altijd open voor signalen vanuit de Vlissingse samenleving. Hiervoor heeft de Adviesraad Wmo en Jeugd onder andere een inspreekmoment voor inwoners van de gemeente Vlissingen. Dit inspreekmoment vindt plaats tijdens de maandelijkse vergadering. 
Als u wilt inspreken nodigen wij u van harte uit om u aan te melden. Er wordt dan voor de volgende vergadering contact met u opgenomen.

Contact loket Wmo&Jeugd

De Adviesraad Wmo en Jeugd neemt geen persoonlijke zaken in behandeling. Als u een probleem heeft met de Wmo of met de Jeugdwet, dan kunt u bellen naar de gemeente. Daar is het loket Wmo & Jeugd, te bereiken via telefoonnummer (0118) 48 70 10 of via e-mailadres wmojeugd@vlissingen.nl

Werkgroepen

Binnen de Adviesraad Wmo en Jeugd zijn er verschillende werkgroepen. Zij hebben speciaal aandacht voor een bepaald thema binnen het sociaal domein. Op een later moment zal dit onderdeel worden uitgebreid met meer informatie.
De adviesraad heeft op dit moment de volgende werkgroepen.

  • Werkgroep Toegankelijkheid;
  • Werkgroep Welzijn;
  • Werkgroep WMO;
  • Werkgroep Beleid en inkoop;
  • Werkgroep Maatschappelijke opvang, beschermd wonen en GGZ.

Adviezen en jaarverslagen