Ieder kind heeft recht op onderwijs. U als ouder bent verantwoordelijk voor het schoolbezoek van uw kind. In sommige gevallen zijn kinderen aangewezen op een school die verder weg gelegen is. Dan kan het vervoer een probleem zijn. 
Onder bepaalde voorwaarden kunnen deze kinderen in aanmerking komen voor leerlingenvervoer. Dit is een subsidie van de gemeente. U kunt het leerlingenvervoer bij de gemeente waarin uw kind verblijft aanvragen.

Aanvraag leerlingenvervoer

Bij een aanvraag voor het leerlingenvervoer houdt de gemeente rekening met onderstaande factoren:

Onderwijsvorm

Leerlingenvervoer is bedoeld voor de volgende scholen:

 • Speciaal basisonderwijs;
 • Speciaal onderwijs;
 • Voortgezet speciaal onderwijs;
 • Basisonderwijs op grond van richting;
 • Regulier basis en voortgezet onderwijs (wanneer er sprake is van een structurele handicap).

Dichtstbijzijnde toegankelijke school

Het leerlingenvervoer is alleen bedoeld naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor uw kind.

Afstandscriterium

Om in aanmerking te komen voor het leerlingenvervoer moet er voldaan worden aan het afstandscriterium: 

 • Afstandscriterium speciaal (basis)onderwijs: 4 kilometer;
 • Afstandscriterium basisonderwijs: 6 kilometer.

De afstand tussen het woonadres van de leerling en de school wordt berekend aan de hand van de ANWB routeplanner: 

 • Voor scholen binnen Walcheren wordt de kortste route per fiets gebruikt;
 • Voor scholen buiten Walcheren wordt de kortste route per auto gebruikt.

Vormen van leerlingenvervoer

 1. Fietsvergoeding (met of zonder begeleiding);
 2. Vergoeding openbaar vervoer (met of zonder begeleiding), op declaratiebasis;
 3. Vergoeding eigen vervoer per auto, op declaratiebasis;
 4. Aangepast vervoer (schoolbusvervoer, taxibusvervoer, rolstoeltaxibusvervoer), indien voorgaande voorzieningen niet mogelijk zijn.

Wat valt niet onder het leerlingenvervoer?

 • Vervoer buiten de schooltijden die zijn vastgelegd in de schoolgids. Hieronder vallen bijvoorbeeld: sportdagen, stakingen en schoolreisjes;
 • Vervoer dat nodig is door uitval van lessen;
 • Vervoer van en naar logeeradressen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en behandeling.

Eigen bijdrage

In sommige gevallen betaalt u een eigen bijdrage. Deze bijdrage is afhankelijk van uw gezinsinkomen. 
Meer informatie over de eigen bijdrage leest u in de Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Vlissingen 2023(externe link).

Formulieren en besluit

Formulieren die onvolledig of niet correct zijn ingevuld nemen wij niet in behandeling. Het formulier wordt aan u teruggestuurd. U wordt in de gelegenheid gesteld de aanvraag te corrigeren of aan te vullen.
Tijdens het hele schooljaar bent u verplicht om wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de vergoeding of op het vervoer aan de gemeente Vlissingen door te geven.

Het aanvraagformulier kunt u versturen naar:

 • Gemeente Vlissingen
  Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen
  Ter attentie van Leerlingenvervoer

De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit op uw aanvraag.

Heeft deze informatie u geholpen?