Hulpmiddelen en woningaanpassingen

Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunt u voorzieningen zoals een hulpmiddel of een woningaanpassing aangevragen. Deze kunnen uitkomst bieden bij een lichamelijk beperking.
De voorziening moet langdurig gebruikt worden en het moet noodzakelijk zijn.

Vergoedingen

U wilt een hulpmiddel aanvragen via de Wmo? In de wet is vastgesteld welke hulpmiddelen worden vergoed en via welke zorgwet de vergoeding verloopt. Welke wetten vergoeden hulpmiddelen?

  • Uw zorgverzekering, dit hangt af van uw verzekeringspakket;
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
  • Wet langdurige zorg (Wlz).

Een Wmo-aanvraag doet u via de gemeente. Een Wlz-aanvraag doet u via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Wilt u advies inwinnen over de vergoeding van een hulpmiddel, dan kunt u met ons contact opnemen.

Niet alle hulpmiddelen worden vergoed

Er zijn hulpmiddelen die u zelf moet kopen. Omdat een hulpmiddel niet wordt vergoed via één van de vergoedingsregelingen. Of omdat uw specifieke wensen heeft, die afwijken van de standaardproducten die vergoed worden.

Zelf aanschaffen: algemeen gebruikelijk

Wanneer moet u zelf iets aanschaffen? Er zijn zaken die 'algemeen gebruikelijk' zijn. Wat betekent dit? Bijvoorbeeld dat wanneer iemand zwanger is, dan treffen de aanstaande ouders voorbereidingen voor de komst van de baby. Het is gebruikelijk dat zij een bedje, kinderwagen, autostoel en nog veel meer aankopen.
Zo zijn er ook zaken die u vooraf kunt voorzien als u ouder wordt. Bijvoorbeeld dat u in een kleiner, toegankelijker huis gaat wonen. Of dat lopen moeilijker gaat en u sneller uw evenwicht kunt verliezen. Een rollator kan dan steun geven. Een rollator dient u zelf te kopen, omdat dit 'algemeen gebruikelijk' is geworden. Deze zijn nieuw verkrijgbaar vanaf ongeveer € 70,-. Sommige zorgverzekeringen vergoeden een rollator gedeeltelijk.

Zelf aanschaffen: specifieke wensen

Een hulpmiddel via de Wmo is vaak een standaard uitvoering. Het komt regelmatig voor dat iemand toch besluit zelf een hulpmiddel aan te schaffen, omdat er specifieke wensen zijn. Extra opties op het hulpmiddel. Een specifieke kleur. Aan die wensen geven wij alleen toe, wanneer het noodzakelijk is.
Uiteraard staat het u vrij zelf een hulpmiddel aan te schaffen. Dat past helemaal bij het principe van de Wmo: u bent zelfredzaam waar u het zelf kunt regelen. De overheid ondersteunt inwoners wanneer hun eigen mogelijkheden ophouden.

Hulpmiddel via de Wmo

Een hulpmiddel aanvragen via de Wmo mag voor alle leeftijden: van 0 tot 100+. Dit geldt ook voor een woningaanpassing.
Tijdens een persoonlijke gesprek bespreken we welke beperkingen u in het dagelijks leven ervaart. Vervolgens kijken we welke oplossingen er mogelijk zijn via de Wmo. Ons doel is om te zoeken naar de best passende oplossing en tevens de goedkoopste oplossing. We onderzoeken uw persoonlijke situatie, voordat u een voorziening krijgt via de gemeente.

Uitzondering: hulpmiddelen jeugdige via de Wmo

Heeft een kind of jongere ondersteuning nodig? Tot en met 18 jaar worden zij geholpen via een voorziening via de Jeugdwet. In sommige situaties wordt dit nog verlengd tot 23 jaar. De voorzieningen hulpmiddelen en woningaanpassingen zijn hierop een uitzondering. Dit wordt voor de jeugdige vergoed via de Wmo. Deze afspraak is wettelijk zo vastgesteld.
Heeft u voor een kind of jongere zowel ondersteuning nodig via de Jeugdwet als de Wmo? U krijgt dan één vast contactpersoon toegewezen. Daardoor merkt u niet veel van het feit dat de vergoeding verloopt via 2 verschillende zorgwetten. Lees meer over zorgwetten in Nederland.