Kortdurend verblijf Wmo

Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunt u de voorziening 'Kortdurend verblijf' aanvragen.

Voor wie is Kortdurend verblijf Wmo bedoeld?

Kortdurend verblijf is voor mensen die 24 uur toezicht en zorg nodig hebben. Zij worden normaal gezien verzorgd door mantelzorgers. Bijvoorbeeld door familie of door mensen uit het sociaal netwerk.
De voorziening Kortdurend verblijf is bedoeld om de mantelzorgers te ontlasten, die op dagelijkse basis voor iemand zorgen. De cliënt verblijft dan kortdurend in een instelling, zodat de mantelzorger(s) even 'op adem' kunnen komen. Het is bedoeld om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. Na het verblijf in de instelling pakken de mantelzorgers de zorg weer op. We onderzoeken uw persoonlijke situatie, voordat u een voorziening krijgt via de gemeente.

Wat kunt u zelf regelen?

Wat kunt u zelf nog? Kunt u hulp inschakelen van familie of het sociale netwerk? Welke hulp is er beschikbaar via zorgorganisaties? Dat blijft altijd de vraag.
U krijgt ondersteuning via de gemeente daar waar nodig. De Wmo vult aan waar het niet (meer) gaat. Het streven is dat u zoveel mogelijk zelf blijft doen. Of dat u het weer zelfstandig gaat oppakken. We onderzoeken uw persoonlijke situatie, voordat u een voorziening krijgt via de gemeente.