Organisaties op Walcheren

Er zijn diverse organisaties in Walcheren waar iedereen hulp, advies en begeleiding krijgt. Voor deze hulp hoeft u niet te betalen. En u heeft geen verwijzing van de gemeente nodig. Bij deze organisaties werken professionals en vrijwilligers samen. 

Buurtteams Vlissingen

In januari 2023 is Buurtteams Vlissingen van start gegaan. Buurtteams Vlissingen bestaat uit medewerkers met ieder een eigen deskundigheid. Zij richten zich op ondersteuning en activering van inwoners op basis van positieve gezondheid. Daarmee bouwen we aan een nieuwe ondersteuningsinfrastructuur in het voorliggend veld. Met het 'voorliggend veld' bedoelen we de laagdrempelige en vrij toegankelijke ondersteuning, aangeboden door zowel professionele als vrijwilligersorganisaties en waar geen indicatie van de gemeente voor nodig is.

Waarmee kan Buurtteams Vlissingen helpen?

Buurtteams Vlissingen is er voor alle inwoners van de gemeente Vlissingen met ondersteuningsvragen op de thema’s:

 • opvoeden en opgroeien;
 • ondersteuning en gezondheid;
 • geldzaken;
 • meedoen;
 • jeugd en jongeren.

Sterk netwerk van organisaties

Naast Buurtteams Vlissingen heeft Walcheren op het gebied van ondersteuning een sterk netwerk van organisaties. Dit betekent dat de organisaties nauw met elkaar samenwerken, de professionals kennen elkaar goed. Zij weten dus ook waar u het beste geholpen kunt worden.
Bent u ergens niet op de juiste plaats? Dan wordt u verteld welke organisatie u het beste kan helpen.

Hulp zonder besluit van de gemeente

Wat is het verschil tussen ondersteuning van Buurtteams Vlissingen of een andere organisatie, of ondersteuning vanuit de gemeente via de Jeugdwet en de Wmo?

 • Hulp via Buurtteams Vlissingen of andere organisaties is er voor iedereen. Voor deze adviezen en de hulpverlening hoeft u niet te betalen.
  U kunt zonder een besluit of verwijzing van de gemeente een gesprek aanvragen. Sommige organisaties ontvangen een subsidie van de gemeente. Ook lokale organisaties die werken met vrijwilligers horen bij dit zorgnetwerk;
 • Als u ondersteuning nodig heeft bij een schoon en leefbaar huis of zinvolle dagbesteding, kunt u zich rechtstreeks melden bij één van onze samenwerkingspartners Naerebout Combinatie of Zeeuws Baken.
  Medewerkers van het aanmeldteam van Zeeuws Baken of Naerebout Combinatie kijken na of u inwoner van de gemeente Vlissingen bent en of u een beperking of ziekte heeft waardoor u in aanmerking komt voor de ondersteuning. Mogelijk moet u zelf ook een eigen bijdrage betalen;
 • Hulp via de Jeugdwet en een Wmo-maatwerkvoorziening kunt u alleen krijgen met een besluit van de gemeente. Dat is de officiële toestemming van de gemeente om hulp in te schakelen.
  In het besluit staat welke zorg u ontvangt en dat de gemeente de kosten voor de hulp of het hulpmiddel voor u betaalt. Mogelijk moet u zelf ook een eigen bijdrage betalen.

Hulp via een organisatie gaat voor op Jeugdwet/Wmo

We onderzoeken bij een aanvraag voor een Wmo-maatwerkvoorziening uw persoonlijke situatie. Welke hulpvragen zijn er? Kan u ook goed geholpen worden via Buurtteams Vlissingen of een andere organisatie? Dan wordt deze hulp bij voorkeur eerder ingezet dan de ondersteuning via de Jeugdwet/Wmo. U wordt dan met Buurtteams Vlissingen of de organisatie in contact gebracht.

Overzicht organisaties

We hebben een aantal organisaties in bijgevoegd overzicht voor u op een rijtje gezet. Zij bieden hulp zonder een besluit van de gemeente.

Hoe regelt u ondersteuning?

Ondersteuning via de gemeente is aanvullend op uw eigen oplossingen. Misschien kunt u op andere manieren hulp organiseren? Bekijk onderstaande vragen voor inspiratie en achtergrondinformatie.