Wat u zelf kunt doen

De gemeente biedt ondersteuning vanuit de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Niet iedereen komt daarvoor in aanmerking.
We zijn wettelijk verplicht om bij een aanvraag voor een maatwerkvoorziening te onderzoeken of u deze ondersteuning echt nodig heeft. De eerste onderzoeksvraag is: "Wat kunt u zelf doen om uw hulpvraag op te lossen?".

Wat is uw oplossing?

Wat kunt u zelf doen? Bedenk antwoorden op deze vraag en ga ermee aan de slag. Soms kunt u zelf uw probleem oplossen, zonder dat u daarvoor een beroep hoeft te doen op de gemeente. Dit vraagt soms een kleine aanpassing in uw leven en meer inspanning. Maar als u dit zelf heeft bereikt, kunt u trots zijn op het resultaat.
Vindt u het moeilijk om passende oplossingen te verzinnen? Vraag aan iemand in uw omgeving om mee te denken. Samen bedenkt u meer dan alleen. In de volgende 2 alinea's enkele voorbeelden.

Voorbeeld Wmo: Moeite met het huishouden

U wordt een dagje ouder. Het kost meer moeite om het huishouden te doen. U overweegt om ondersteuning bij een schoon en leefbaar huis aan te vragen via de Wmo. U kunt zich rechtstreeks melden bij één van onze samenwerkingspartners, Naerebout Combinatie of Zeeuws Baken.

  • De 1e vraag zal zijn: wat heeft u zelf gedaan om het huishouden makkelijker te maken?;
  • Weet u dat ouderen die langer een actieve levensstijl hebben en zelf het huishouden doen, gelukkiger en tevredener zijn? Dit wijst het nationale geluksonderzoek van de Erasmusuniversiteit Rotterdam en Stichting Volksgezondheid uit. Het is goed om actief te blijven zolang het kan. Ook al is dit op een lager tempo dan vroeger. Het is juist goed om regelmatig een rustmoment in te lassen;
  • Stel dat het uitwringen van doekjes niet meer zo goed gaat. Wist u dat hiervoor handige wringertjes te koop zijn? Een simpele en goedkope oplossing;
  • De vraag kan vaak op een andere manier worden opgelost. Heeft u al een familielid of buurvrouw gevraagd om samen uw huis schoon te maken?

Lees meer over het inschakelen van hulp uit uw sociaal netwerk.

Voorbeeld Jeugdwet: Opvoeden valt mij zwaar

U heeft één of meerdere kinderen en het opvoeden valt niet mee. Mogelijk heeft uw kind afwijkend gedrag. U wilt daarom ondersteuning bij de opvoeding aanvragen vanuit de Jeugdwet.

  • Onze 1e vraag zal zijn: wat heeft u zelf al gedaan met uw vragen over de opvoeding?;
  • Onze 1e vraag zal zijn: wat heeft u zelf al gedaan met uw vragen over de opvoeding?;
  • Bespreek uw vragen met het consultatiebureau, met de leerkracht op school of via Maatschappelijk Werk Walcheren. Deze hulp is kosteloos. Hiervoor is geen beschikking nodig via de gemeente;
  • Volg een cursus over opvoeden (kan ook via internet) of doe mee aan een gratis opvoedcursus in de buurt. Deze opvoedcursussen worden bijvoorbeeld georganiseerd door GGD Zeeland.

Lees meer over organisaties op Walcheren die u verder kunnen helpen.

Hoe regelt u ondersteuning

We onderzoeken wat u zelf heeft gedaan om uw hulpvraag op te lossen. Bekijk onderstaande vragen voor inspiratie en achtergrondinformatie. Het is belangrijk dat u kunt aantonen dat u geen andere oplossing heeft dan ondersteuning via de Jeugdwet of de Wmo.