Aanvraag Wmo - stappenplan

U wilt ondersteuning aanvragen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente Vlissingen hanteert hiervoor het volgende stappenplan.

Voordat u een aanvraag doet

Voordat u een aanvraag doet voor ondersteuning via de Wmo, onderneemt u zelf actie om hulp te organiseren. U moet kunnen aantonen dat er geen andere oplossing is dan ondersteuning via de Wmo.

Zelf actie ondernemen

U moet de ondersteuning via de gemeente zien als laatste sluitstuk, wanneer er geen andere hulpbronnen voor u zijn. Heeft u actief naar andere oplossingen gezocht? Anders dan ondersteuning via de Wmo? U moet eerst zelf actie ondernemen. Dat is een voorwaarde. Dit doet u vóórdat u gemeentelijke ondersteuning aanvraagt.

Hoe regelt u ondersteuning?

U moet kunnen aantonen dat u onderstaande stappen heeft doorlopen.

  • Wat kunt u zelf doen om uw hulpvraag op te lossen?
  • Heeft u hulp gevraagd via uw familie of uw sociale netwerk?
  • Heeft u advies gevraagd via organisaties op Walcheren? Denk aan organisaties als de GGD of Buurtteams Vlissingen. Deze hulpverlening is gratis en voor iedereen toegankelijk.
    Voor hulp van deze organisaties heeft u géén gemeentelijke beschikking nodig. Voor een maatwerkvoorziening via de Wmo wel.

Algemene voorziening

Als u ondersteuning nodig heeft bij een schoon en leefbaar huis of zinvolle dagbesteding, kunt u zich rechtstreeks melden bij één van onze samenwerkingspartners, Naerebout Combinatie of Zeeuws Baken.
Medewerkers van het aanmeldteam van Zeeuws Baken of Naerebout Combinatie kijken na of u inwoner van de gemeente Vlissingen bent en of u een beperking of ziekte heeft waardoor u in aanmerking komt voor de ondersteuning. Mogelijk moet u zelf ook een eigen bijdrage betalen.

De volgende stap (stap 1)

Kan uw hulpvraag niet opgelost kan worden via bovenstaande stappen? Dan onderzoeken we of een Wmo-maatwerkvoorziening een oplossing kan bieden. U kunt dan een Wmo-advies aanvragen.

Stap 1: Advies aanvragen

U wilt advies inwinnen of het mogelijk is om ondersteuning aan te vragen vanuit de Wmo.

Stap 2: Wmo-onderzoek

De gemeente Vlissingen is wettelijk verplicht om de persoonlijke situatie van de aanvrager te onderzoeken.

Stap 3: Ondersteuningsplan

In het Ondersteuningsplan wordt uw aanvraag Wmo beschreven. Dit plan schrijft u zelf, of samen met ons.

Stap 4: Besluit over uw aanvraag

Uw aanvraag wordt onderzocht (stap 2) en beschreven (stap 3). Daarna nemen wij een formeel besluit.

Stap 5: U krijgt ondersteuning vanuit de Wmo

Is uw aanvraag om ondersteuning goedgekeurd? Dan ontvangt u hulp of een hulpmiddel.

Stap 6: Evaluatie Wmo-ondersteuning

Wij beoordelen regelmatig de ondersteuning die u ontvangt via de Wmo.