We onderzoeken en beoordelen of een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo noodzakelijk is. Dit noemen we ook wel het 'Wmo-onderzoek'.

Persoonlijk gesprek

Het Wmo-onderzoek voor een maatwerkvoorziening is wettelijk verplicht. We voeren dan een persoonlijk gesprek met u. Dit gesprek vindt meestal bij u thuis plaats, of op één van onze locaties. We maken hiervoor een afspraak. In het persoonlijk gesprek bespreken we uw ondersteuningsvraag. Na afloop maakt onze medewerker een verslag hiervan.

Crisissituatie

Is er sprake van een crisissituatie? Bijvoorbeeld dat u onveilig bent? Dan is er geen tijd voor onderzoek. De gemeente moet dan binnen 24 tot 48 uur hulp bieden. De gemeente regelt dan een tijdelijke voorziening, zoals begeleiding thuis of opvang elders. We starten dan ook meteen het onderzoek naar de persoonlijke situatie.

Gespreksonderwerpen tijdens het Wmo-onderzoek

Tijdens het gesprek bespreken we u hulp bij nodig heeft en wat u nog zelf kunt doen. Zelfredzaamheid betekent: hoe goed kunt u zelfstandig uw leven leiden? U kunt mogelijk het ene beter dan het andere. Daarom bespreken we onderstaande onderdelen van uw leven met u, dit noemen we 'levensgebieden'.

 • Werk en daginvulling: welke activiteiten doet u elke dag;
 • Financiën: we bespreken uw financiële situatie op hoofdlijnen;
 • Gezondheid lichamelijk: is er een ziekte of een lichamelijke beperking. Dit kan de oorzaak zijn dat u minder zelfredzaam bent;
 • Gezondheid psychisch: we vragen naar uw gevoelsleven en uw psychische/geestelijke gezondheid;
 • Huiselijke relaties: dit zijn mensen die bij u in huis wonen. Hoe is uw relatie met hen;
 • Huisvesting: we spreken over uw woonomgeving;
 • Justitie: bent u in contact geweest met politie of justitie;
 • Maatschappelijke participatie: bent u betrokken bij de buurt of wijk;
 • Sociaal netwerk: met wie heeft u regelmatig contact;
 • Verslaving: is er sprake van verslaving.

Goed voorbereid: vul vooraf de vragenlijst in

Wilt u uzelf goed voorbereiden op het gesprek? U kunt voorafgaand aan het persoonlijk gesprek zelf een vragenlijst invullen via de website www.mijnzrm.nl en mijnpositievegezondheid.nl. Eventueel kunt u vragen aan iemand in uw omgeving om u te helpen.
Sla de ingevulde vragenlijst op als PDF-bestand op uw computer en e-mail deze naar wmojeugd@vlissingen.nl. U bent niet verplicht de vragenlijst vooraf in te vullen. Bedenk van welke zorgaanbieder u ondersteuning wilt ontvangen. U kunt kiezen voor één van de zorgaanbieders die vallen onder Zeeuws Baken of Naerebout Combinatie. In het Overzicht dienstverleners leest u welke zorgaanbieders dat zijn.

Doelstellingen

We maken afspraken over de doelen die we willen bereiken met de ondersteuning.

 1. Wat is er nodig om uw doelen te behalen?
 2. Welke acties kunt u zelf uitvoeren?
 3. Welke hulpbronnen heeft u nodig om de gestelde doelen te behalen? Een voorbeeld van een hulpbron is een familielid of een zorgaanbieder;
 4. Binnen welke tijdsplanning willen we deze doelen behalen?

Hoe kan het sociale netwerk u ondersteunen?

De ondersteuning via de Wmo is aanvullend op wat u zelf nog kunt. Daarnaast vragen we op welke manier uw sociale netwerk hulp en ondersteuning kan bieden.
Het kan zijn dat we inschatten dat er meer ondersteuning via het sociale netwerk mogelijk is, dan u zelf inschat. Soms plannen we dan een Familienetwerkberaad in. We vragen mensen die veel voor u betekenen bij elkaar in één overleg (beraad). Met elkaar bedenken we oplossingen voor uw hulpvraag. Soms is er meer mogelijk dan u zelf denkt.

Neem iemand mee naar het gesprek

Vindt u het lastig om een gesprek te voeren? U mag altijd iemand vragen om hierbij aanwezig te zijn. Een familielid of een kennis.
Heeft u niemand in uw omgeving die u daarbij kan helpen? Dan kunt u ook een beroep doen op onafhankelijke cliëntondersteuning. Zij helpen u ook bij de voorbereiding van het gesprek. Een cliëntondersteuner mag ook tijdens het gesprek aanwezig zijn.

De volgende stap (stap 3)

Na het persoonlijk gesprek maakt de medewerker hiervan een verslag. We noemen dit ook wel het Ondersteuningsplan. Daarna heeft u contact met de zorgaanbieder van uw keuze. Die vult het ondersteuningsplan aan.

Stap 3: Ondersteuningsplan Wmo