Familienetwerkberaad

Als er problemen zijn of zorgen rondom de hulpverlening van iemand, dan vragen we soms familie, kennissen en hulpverleners van verschillende organisaties om samen na te denken over oplossingen. We noemen dit een 'Familienetwerkberaad'. Ook op deze manier kan uw sociale netwerk helpen.

Wat is een Familienetwerkberaad?

Een Familienetwerkberaad zetten we in als er een oplossing moet komen voor een probleem, of als er zorgen zijn over een situatie. Mensen die dichtbij staan, kennen de situatie goed en kunnen meedenken over wat er nodig is om deze situatie te verbeteren.
Het is een bijeenkomst waarin we mensen die belangrijk voor u zijn, bij elkaar brengen om gezamenlijk tot een oplossing en besluit te komen. Er worden afspraken gemaakt en/of zorg- en hulpverlening wordt op elkaar afgestemd. Een onafhankelijke gespreksleider leidt het beraad.

Wie vraagt een Familienetwerkberaad aan?

Iedereen kan een netwerkberaad aanvragen: een hulpverlener, iemand uit het eigen netwerk, maar ook de betrokkene zelf.

Wanneer vraagt u een Familienetwerkberaad aan?

De volgende situaties zijn voorbeelden waarbij een Familienetwerkwerberaad heeft geholpen om een oplossing te vinden.

 • Als er een veiligheidsplan nodig is rondom één of meer kinderen of een volwassene;
 • Als er een wens is tot uitbreiden van het netwerk, bijvoorbeeld bij overbelaste mantelzorgers;
 • Als het netwerk dat er al is meer benut en ingezet kan worden voor hulp en begeleiding;
 • Als je als jongere (begeleid) zelfstandig gaat wonen;
 • Als er tijdelijk beroep op een netwerk nodig is bij bijvoorbeeld ziekte of burn-out;
 • Als het wenselijk is om alle betrokken professionele zorg- en hulpverleners bij elkaar te brengen. Dit om hulp en zorg beter op elkaar af te stemmen;
 • Als er een plan nodig is rondom een bepaald probleem, waarbij het nodig is om met meerdere partijen in gesprek te gaan;
 • Als de zorg via de Jeugdwet of de Wmo wordt verminderd of helemaal stopt. Dan bekijken we welke ondersteuning het netwerk kan bieden. Indien nodig stemmen we dit af via een beraad.

Wie zijn bij het beraad aanwezig?

Aanwezigen zijn bijvoorbeeld familieleden, vrienden, buren, kennissen, mantelzorgers, vrijwilligers en hulpverleners. Zij kunnen ook kijken naar manieren om het netwerk uit te breiden. Wie waren er in het verleden belangrijk voor u en hoe komt u daarmee (opnieuw) mee in contact?
Voorafgaand is er vanuit de gemeente contact met de personen en organisaties die aanwezig zijn bij het beraad.

Wat zijn de gespreksonderwerpen?

Tijdens het beraad komen de volgende onderwerpen aan bod.

 • Welke doelen hebben we?
 • Wat gaat er goed?
 • Wat zijn de zorgen?
 • Welk plan kunnen we gezamenlijk maken om de doelen te kunnen halen?
 • Wie kan aan het plan bijdragen en op welke wijze?