Inkopen van zorg en zorgaanbieders Wmo

De zorgaanbieders waarmee wij samenwerken, hebben een contract met de gemeente. Op deze pagina vindt u meer informatie over het aangaan van een contract als dienstverlener voor jeugdhulp of Wmo.

Zorgaanbieders Wmo

De gemeente Vlissingen heeft een contract met 2 samenwerkingsverbanden van zorgaanbieders: Naerebout Combinatie en Zeeuws Baken. Zeeuws Baken en Naerebout Combinatie leveren alle vormen van ondersteuning binnen de Wmo. Het is daarom momenteel niet mogelijk voor andere dienstverleners om een contract voor Wmo aan te gaan met ons.

Inkoop van jeugdzorg

Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland is verantwoordelijk voor de inkoop van jeugdhulp en de contractering met zorgaanbieders. De inkooporganisatie is een samenwerkingsverband van de 13 Zeeuwse gemeenten. Taken van Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland:

 • Inkopen en contracteren van zorg;
 • Uitvoeren van contractbeheer;
 • Voeren van onderhandelingen met zorgaanbieders;
 • Verzamelen van benodigde gegevens voor monitoring en verantwoording;
 • Bewaken van de Zeeuws brede afspraken;
 • Optreden als aanspreekpunt voor zorgaanbieders en gemeenten.

Overzicht dienstverleners, gecontracteerd voor Wmo-Ambulante ondersteuning

Op 1 januari 2022 is de raamovereenkomst ‘Wmo: aanvullende zorg’ afgesloten met de hoofdaannemers Naerebout Combinatie en Zeeuws Baken

Naerebout Combinatie

Naerebout Combinatie is een samenwerkingsverband van Stichting Emergis, WVO Zorg en Stichting Zorgstroom. De 'onderaannemers' zijn:

 • Stichting Voor Regionale Zorgverlening (SVRZ);
 • 's Heeren Loo;
 • Juvent;
 • De Hoop;
 • De Blauwe Vlinder.

Zeeuws Baken

Zeeuws Baken is een samenwerkingsverband van Stichting Lelie Zorggroep, Actief Zorg, Iriz Zorg & Welzijn B.V., CKZ Zeeland en Aurore Maatwerk & Advies. De 'onderaannemers' zijn:

 • Cedrah;
 • Leger des Heils;
 • Klaver4;
 • Stichting Samenwerkende Zorgboeren;
 • Stichting Eleos;
 • MGB Hulpverlening;
 • Gors;
 • Philadelphia;
 • Kleinschalige Intensieve Zorg Zeeland (KIZZ);
 • Bureau Toegepaste Sociale Wetenschappen (BTSW);
 • Zorg en Adviesbureau Zazem (ZZeM);
 • Weerwerk.