Stap 4: Besluit over uw aanvraag Wmo

Uw aanvraag start, wanneer u het ondersteuningsplan ondertekent (stap 3) en aan de gemeente Vlissingen retour stuurt. Dit ondertekende document is de officiële aanvraag voor een maatwerkvoorziening via de Wmo.

Aanvullend onderzoek

Soms is één gesprek niet genoeg en is er aanvullend onderzoek nodig. Het kan zijn dat we een extra gesprek met u voeren ofextra onderzoek doen naar uw woning. Het kan ook zijn dat we met anderen in uw omgeving willen spreken over uw situatie. Bijvoorbeeld met familie of met een hulpverleningsinstantie waar u al contact mee hebt.
Wij nemen alleen contact op met anderen als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Als er problemen zijn rondom uw veiligheid of als er sprake is van diverse en/of zwaardere problematiek, schakelen we soms meerdere organisaties in om hulp te bieden. Ook daarover wordt u geïnformeerd.

Het besluit

Het onderzoek moet uitwijzen of u daadwerkelijk een maatwerkvoorziening krijgt via de Wmo.
We beoordelen uw aanvraag binnen 6-8 weken. Daarna krijgt u een officiële brief van de gemeente met het besluit. Dit heet een beschikking. In de beschikkingsbrief staat of uw aanvraag is toegewezen of afgewezen.

Wat staat er in de beschikkingsbrief?

Veel mensen vinden de taal in de beschikkingsbrief moeilijk. De gemeente is wettelijk verplicht om deze termen te gebruiken in de beschikking. Een korte toelichting bij de gebruikte termen:

 • Besluit.
  In de brief staat het besluit: dit is de beslissing of uw aanvraag is toegewezen of niet;
 • Toekenning.
  Uw aanvraag is goedgekeurd. Dit betekent dat u een maatwerkvoorziening krijgt. De ondersteuning via de Wmo komt overeen met uw ondersteuningsplan;
 • Afwijzing.
  Uw aanvraag is afgewezen. Dit betekent dat u geen maatwerkvoorziening krijgt via de Wmo. 
  Mogelijk komt u wel in aanmerking voor een algemene voorziening (ondersteuning bij een schoon en leefbaar huis en/of zinvolle dagbesteding);
 • Besluit over de voorziening.
  Wij geven aan welke ondersteuning u krijgt. Dit heet een voorziening. Dit is meestal al vooraf met u besproken tijdens het persoonlijk gesprek;
 • Motivering.
  De gemeente heeft getoetst of uw vraag past binnen de wettelijke kaders van de Wmo. Met andere woorden: of uw aanvraag voldoet aan de wet. Dit blijkt uit het Wmo-onderzoek, het persoonlijke gesprek (stap 2) en het Ondersteuningsplan (stap 3);
 • Evaluatiemoment.
  In de beschikking staat voor welke periode u ondersteuning ontvangt. U ziet in de beschikking een einddatum.
  Soms kan de ondersteuning niet stopgezet worden, er wordt dan een evaluatie met u ingepland. Uit de evaluatie moet blijken of de Wmo-ondersteuning nog nodig is en verlengd (of bijgesteld) moet worden;
 • Eigen bijdrage.
  Iedereen die ondersteuning krijgt via de Wmo, betaalt een eigen bijdrage;
 • Bezwaar.
  U kunt bezwaar maken tegen het besluit.

Is uw aanvraag afgewezen?

Als u geen ondersteuning krijgt via de Wmo, betekent het niet dat er helemaal geen hulp voor u beschikbaar is. Wij hebben beoordeeld dat u op andere manieren een oplossing kunt vinden voor uw hulpvraag. U kunt bijvoorbeeld bij organisaties op Walcheren gratis advies en hulp aanvragen of uw sociaal netwerk mogelijk inschakelen.

Contact

Heeft u vragen over het besluit? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (0118) 48 70 10 of e-mail wmojeugd@vlissingen.nl.

De volgende stap (stap 5)

Wanneer uw aanvraag is goedgekeurd, dan wordt daarna opnieuw contact gelegd met de zorgaanbieder van uw keuze.

Stap 5: U krijgt ondersteuning Wmo