Iedereen die ondersteuning krijgt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), betaalt een vaste eigen bijdrage. In 2022 is dit € 19,- per maand. Dit is een landelijke regeling. Er zijn echter uitzonderingen.

Uitzondering: een hogere eigen bijdrage

In deze situatie betaalt u (mogelijk) een eigen bijdrage die hoger is dan het landelijk vastgestelde bedrag.
Maakt u gebruik van de maatschappelijke opvang of beschermd wonen met intramuraal verblijf? Of woont u in een instelling of in een woning van een instelling? Dan betaalt u een eigen bijdrage die vastgesteld wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK), op basis van uw inkomen en uw eigen vermogen (en eventueel van uw partner).

Uitzondering: geen eigen bijdrage

In de volgende situaties betaalt u géén eigen bijdrage.

  • Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u jonger dan 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen;
  • De eigen bijdrage voor het collectief vervoer via de Gemeentelijke Vervoerscentrale is en blijft een ritprijs, die gelijk is met die van het openbaar vervoer.

Contact met het Centraal Administratie Kantoor (CAK)

Heeft u vragen over de eigen bijdrage of een factuur? Dan kunt u deze het beste stellen aan het CAK via het gratis informatienummer (0800) 19 25. Het CAK int de eigen bijdrage en stuurt u ook de factuur.
Op de website van het CAK vindt u meer informatie over de eigen bijdrage.