Stap 5: U krijgt ondersteuning Wmo

U heeft een beschikkingsbrief ontvangen waarin staat dat u een Wmo-voorziening krijgt. Hoe gaat het dan verder? Vanaf dan heeft u opnieuw contact met de zorgaanbieder van uw keuze.

U kiest een zorgaanbieder

Krijgt u een beschikkingsbrief, dan is uw aanvraag voor ondersteuning akkoord. Met uw contactpersoon overlegt u over het best passende hulpmiddel in uw situatie. Eerder heeft u al een zorgaanbieder gekozen die het beste past bij uw ondersteuningsvraag. Voorwaarde is dat de zorgaanbieder of leverancier een contract heeft met de gemeente.
De gemeente geeft nu een officiële zorgopdracht aan een zorgaanbieder.

Hoe wordt de zorg betaald?

De zorgaanbieder mag alleen de zorg verlenen zoals dit staat beschreven in uw ondersteuningsplan. De gemeente handelt de betaling verder voor u af. Lees meer hierover op de pagina Financiering Wmo.
Iedereen die ondersteuning krijgt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), betaalt ook een vaste eigen bijdrage.

Wijzigingen in uw situatie

Brengt u ons op de hoogte, als uw situatie wijzigt en dit invloed heeft op uw hulpmiddel of ondersteuning? Indien nodig passen we uw ondersteuningsplan hierop aan.

De volgende stap (stap 6)

De ondersteuning wordt regelmatig geëvalueerd. In de beschikkingsbrief leest u om de hoeveel maanden wij samen met u evalueren.

Stap 6: Evaluatie Wmo-ondersteuning