Financiering Wmo

Op deze pagina leest u meer over hoe de Wmo wordt gefinancierd. Moet u zelf een eigen bijdrage betalen voor ondersteuning vanuit de Wmo? Wie betaalt de zorgaanbieder? Wat is Zorg in Natura (ZIN)? Hoe werkt een Persoonsgebonden budget (pgb)?

Hoe wordt de zorgaanbieder betaald?

Krijgt u ondersteuning? Dit staat in uw ondersteuningsplan en in de beschikking van de gemeente. Hierin staat precies welke hulp of hulpmiddel u krijgt. Vervolgens nemen we contact op met een zorgaanbieder of leverancier voor hulpmiddel.
Hoe wordt deze zorgaanbieder betaald? Dat kan op 2 manieren. Via Zorg in Natura (ZIN) of u doet het zelf via het persoonsgebonden budget (pgb).

Het verschil tussen ZIN en pgb

Zorg in Natura (ZIN)

Dit is de meest voorkomende vorm van financiële afhandeling. De gemeente sluit contracten af met zorgaanbieders en maakt afspraken met hen. Zij moeten ook voldoen aan kwaliteitscriteria die door de gemeente zijn vastgesteld. Uit deze gecontracteerde partijen kiest u een zorgaanbieder die bij u past.
Kiest u voor Zorg in Natura, dan heeft u zelf geen omkijken naar de afhandeling van de facturen van de zorgverlener. Dit verloopt via gemeente. De zorgaanbieder stuurt de factuur voor de geboden hulp naar de gemeente en wij betalen de factuur voor u. Voordeel: u hoeft zelf geen administratie bij te houden.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Kiest u voor een pgb, dan koopt u zelf zorg in. De zorg die wordt ingekocht, moet kloppen met het voor u opgestelde Ondersteuningsplan.
U bent zelf 'budgethouder'. Dat betekent dat u volledig verantwoordelijk bent voor de financiële en administratieve afhandeling van de zorg. U dient als budgethouder dan ook kundig te zijn met het beheren van budgetten. Dit wordt ook wel 'budgetvaardig' genoemd. Uw vaardigheden worden met u besproken in een persoonlijk gesprek met een klantondersteuner.

Eigen bijdrage

U betaalt een eigen bijdrage voor een hulpmiddel of de hulp en ondersteuning die u ontvangt via een zorgaanbieder of het pgb.

Gemeentelijk budget voor de Wmo

Gemeenten in Nederland krijgen een budget van de Rijksoverheid om de de Wmo uit te voeren. Dit landelijke bedrag wordt over alle gemeenten verdeeld. Worden er meer aanvragen voor hulp gedaan? Dan betekent het niet dat er meer geld vanuit de Rijksoverheid naar uw gemeente gaat.
Het budget moet goed worden besteed, voor de mensen die deze zorg echt nodig hebben. Daarom doen wij zorgvuldig onderzoek naar uw persoonlijke situatie. Dit is wettelijk verplicht. Er moet bewijs zijn dat zorg via de Wmo de enige oplossing is voor u.

Lees meer over het doen van een aanvraag voor ondersteuning vanuit de Wmo.