Beschermd wonen is gericht op personen met psychische of psychosociale problemen, die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Iemand woont in een accommodatie van een instelling, met toezicht en begeleiding.

Wat is beschermd wonen?

Een doel van beschermd wonen kan zijn:

  • Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie;
  • Het verbeteren van het psychisch en psychosociaal functioneren;
  • Stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld;
  • Het voorkomen van verwaarlozing;
  • Voorkomen van maatschappelijke overlast;
  • Het afwenden van gevaar voor de cliënt of voor anderen.

We onderzoeken uw persoonlijke situatie, voordat u een voorziening krijgt via de gemeente.

Beschermd wonen aanvragen

U doet een aanvraag bij uw woongemeente voor beschermd wonen. Elke aanvraag wordt gevolgd door een onderzoek. We gaan in gesprek over uw persoonlijke situatie en onderzoeken welke mogelijke oplossingen er zijn.

Besluit over de aanvraag

Wonen in een beschermde woonomgeving betekent ook verhuizen. Verhuist u binnen Zeeland? Dan beslist de gemeente waar u gaat wonen over uw aanvraag. Wilt u verhuizen naar een instelling in een andere regio? De centrumgemeente van de gemeentelijke regio waar u zich wil vestigen, beslist dan over de aanvraag. Het contact met de gemeente in de regio buiten Zeeland verloopt via het CZW bureau.

Voorbeeld: Beschermd wonen in een andere regio

Yanoz (26) woont op dit moment in Middelburg, hij wil zich vestigen in een Beschermd wonen instelling in de regio Utrecht. De vader van Yanoz doet een aanvraag voor Beschermd wonen bij zijn woongemeente Middelburg. De woongemeente neemt contact op met het CZW bureau. Het CZW bureau legt het contact met de gemeente Utrecht. De woongemeente Middelburg doet wel nog het onderzoek naar de persoonlijke situatie van Yanoz.
Komt uit het onderzoek dat Beschermd wonen de beste oplossing is? Dan wordt de uitkomst van het onderzoek voorgelegd aan centrumgemeente Utrecht. Daar wil Yanoz gaan wonen. Deze gemeente beslist of de aanvraag wordt goedgekeurd (of niet).

Persoonlijke onderzoek

U vraagt ondersteuning aan via de Wmo? Dan zijn wij wettelijk verplicht om uw persoonlijke situatie te onderzoeken.
Lees meer over onze werkwijze.