Beleid wonen

De gemeente Vlissingen wil voor haar inwoners een prettige woon- en leefomgeving. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor een aantal zaken rondom wonen en volkshuisvesting (zoals het gebruik van de bestaande woningen). De gemeente stelt beleid op om prettig, veilig en verantwoord wonen mogelijk te maken.