Zeeuwse Woonagenda

Vooruitkijkend naar 2040 zien we als Zeeuwse gemeenten woonopgaven op ons afkomen die we als individuele overheden (gemeenten en provincie) niet alleen kunnen oplossen.
Er liggen forse opgaven in de bestaande woningvoorraad, die vragen om een nieuwe manier van denken en werken. Daarnaast gaat het om aanvullende nieuwbouw van de juiste woningen op de juiste locaties. Samenwerking op Zeeuws niveau is daarvoor cruciaal.

Zeeuwse Woonagenda

De visie op wonen is in de Zeeuwse Woonagenda uitgewerkt in concrete ambities en actielijnen. De woonagenda vormt daarmee de gezamenlijke leidraad van Zeeuwse gemeenten en provincie.