Woningbouwplanning

Voor de uitvoering van haar woonbeleid heeft de gemeente Vlissingen een woningbouwplanning opgesteld. In deze planning is af te lezen welke woningbouwprojecten de gemeente de komende 10 jaar wil gaan ontwikkelen. In de planning staan zowel de nieuwbouwprojecten als de herstructureringsprojecten van de woningcorporaties.
Met deze projecten zet de gemeente in op de verbetering van de kwaliteit van de woningbouw in Vlissingen.  

Regionale afspraken

De 3 gemeenten op Walcheren hebben in 2013 afspraken gemaakt over de Walcherse woningmarkt. Er zijn afspraken gemaakt over het aantal te bouwen woningen, de woonmilieus en de kwaliteitsverbetering van de bestaande voorraad.