Verhuur onder de Leegstandswet

De Leegstandwet maakt het mogelijk om woningen die te koop staan in de gemeente Vlissingen, tijdelijk te verhuren. U moet wel een vergunning aanvragen bij de gemeente. Dit biedt u als eigenaar een aantal voordelen:

 • U kunt doorgaan met de verkoop van de woning. In de tijdelijke huurovereenkomst worden duidelijke afspraken gemaakt over de opzegging;
 • De huurder bouwt geen huurbescherming op;
 • U kunt dubbele hypotheeklasten op deze manier (gedeeltelijk) compenseren.  

Tijdelijke verhuur

Tijdelijk verhuren van een particuliere woning die te koop staat, kan alleen als de woning:

 • Nog nooit bewoond is geweest (nieuwbouwwoning);
 • In de 12 maanden voordat de woning leeg kwam te staan, onafgebroken door de eigenaar bewoond is geweest;
 • Als de woning minder dan 1 jaar geleden is opgeleverd en sindsdien door de eigenaar is bewoond geweest (de eigenaar is dus de laatste bewoner);
 • In de 10 jaar voordat de woning leeg kwam te staan, de woning niet langer dan 3 jaar (geheel of gedeeltelijk) verhuurd is geweest als woonruimte.  

Welke voorwaarden zijn er aan een vergunning verbonden?

 • De gemeente kijkt of uw aanvraag voldoet aan de wettelijke regels;
 • De woning valt onder één van de wettelijke categorieën koopwoningen;
 • De woning moet leegstaan;
 • Van de eigenaar/verhuurder kan niet worden verlangd, dat hij de woning "op een andere wijze dienstbaar maakt aan de volkshuisvesting". Zoals verkopen, permanente verhuur of zelf in de woning gaan wonen;
 • De woning moet in voldoende mate worden bewoond;
 • Voor de woning is nog niet eerder een tijdelijke verhuurvergunning afgegeven.  

Hoe lang geldt de vergunning voor tijdelijke verhuur van mijn woning?

De tijdelijke verhuurvergunning geldt voor maximaal 2 jaar. U kunt vóór het einde van de termijn een verlenging voor maximaal 1 jaar aanvragen. Daarna kunt u nog 2 keer een verlenging van 1 jaar aanvragen. De totale maximale termijn is volgens de wet 5 jaar.
Er bestaat geen automatisch recht op verlenging, u moet altijd zelf een verzoek indienen.  

Zitten er ook nadelen aan een tijdelijke verhuur van mijn woning?

Ja, er zijn ook nadelen. Zo is de hypotheekrente voor de verhuurde woning niet langer aftrekbaar voor de belasting. Daarnaast is het huurrecht gecompliceerd. Een vormfout in een huurcontract is zo gemaakt, wat nadelig voor u kan uitpakken. Het is verstandig om u vooraf te laten adviseren. Bijvoorbeeld door de Belastingdienst, een financieel adviseur of een jurist.